12.3 C
Cegléd
2024. március 4. hétfő
spot_img

Pedagógusokat köszöntött a város

Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június első vasárnapját PEDAGÓGUSNAPnak nyilvánította. Azok a szerencsés emberek, akiket ha életük meghatározó személyeiről kérdezzük, óvónőiket, tanítóikat, tanáraikat, nevelőiket is említik. Mert ez azt jelenti, hogy életük legmeghatározóbb szakaszában ott állt mellett A pedagógus…aki nem dolgozott, hanem hivatását végezte… Ilyen pedagógusokat köszöntöttek az ünnepségen.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság javaslatát figyelembe véve, 2012-ben „Cegléd Város Pedagógiai Díja” kitüntetést adományozott: Ócsainé Rossi Ágnes napközis nevelőnek

 
Ócsainé Rossi Ágnes a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda napközis nevelője. Pályafutását 1972-ben Ceglédbercelen kezdte, majd 1974-től a Mészáros Lőrinc Általános Iskolában folytatta tanítói munkáját. Több éven keresztül a néptánc oktatás volt az első az életében. Sokat tett a tanulók nemzeti érzésének kialakításáért, a néphagyományok életben tartásáért. Napközis nevelőként sem hagyta abba a hagyományok ápolását. Több éve már a napközis munkaközösség vezetője. A közösség egyik legaktívabb tagja. Odaadó munkájával fontos szerepe van a munkaközösség formálásában. Életvidám természete, lelkesedése komoly hajtóerő az iskola mindennapjaiban. Személyisége az iskola legnépszerűbb tanárává tette. Tanítók és tanárok számára továbbképzéseket szervez. Példamutató magatartásával és szakmai felkészültségével méltán vívta ki a tantestület és a város elismerését. Szakmai munkáját mindig magas színvonalon végezte. Fontosnak tartotta a gyermekek szabadidő hasznos eltöltésének szervezését, ugyanakkor a tanulás is fontos szerepet játszott a mindennapjaikban. Tanítványai tisztelik, becsülik, szívesen keresik fel még mai napig is. Négy évtizedes áldozatos munkája után idén nyugállományba vonul. Példamutató munkáját és eredményeit figyelembe véve kapta meg Cegléd Város Pedagógiai Díját.
 
DÍSZDIPLOMÁSOK
A Díszokleveleket azok a nyugdíjas pedagógusok kapják, akik diplomájukat 50, 60, 65, 70 évvel ez előtt szerezték meg. Országosan kiemelt ünnepségen, személyre szóló meghívó alapján vesznek majd részt ősszel a tanévnyitó ünnepségen, ahol ünnepélyes keretek között veszik majd át a díszokleveleiket.
 
Juhász Ferencné, Vas Díszoklevél
Juhász Ferencné 65 éve, 1947-ben szerezte meg óvónői oklevelét.
1952-től óvodavezetőként a Ceglédi Széchenyi úti Óvodában dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig, 1985-ig.
Az intézményben eltöltött 33 év alatt jelentős fejlesztések megvalósításában vett részt, a kezdeti kis 1 csoportos óvodából 7 csoporttal működő nagy intézmény fejlődött.
Mindvégig szeretettel és lelkiismeretesen igyekezett a rá bízott gyermekeket nevelni, fejleszteni, és mint óvodavezető ehhez a feltételeket megteremteni, illetve a velejáró gazdasági, kulturális és egyéb feladatokat jól ellátni.
 
Varga Sándorné, Gyémánt Díszoklevél
Varga Sándorné 1952-ben szerzett felsőfokú óvónői képesítést.
A Cegléden a Posta utcai Óvodában teljesített pedagógus szolgálatot. Gyermekszeretete, a gyermekekhez való őszinte odafordulása jól bizonyítja elkötelezettségét a pálya iránt és tudatos pedagógiai munkáját, ami végig kísérte életútját.
 
Kerepesi Ernőné, Gyémánt Díszoklevél
Kerepesi Ernőné Liceumi és tanítóképzői tanulmányait a Nagykőrösi Állami Liceum és Tanítóképző Intézetben végezete el 1952-ben kitűnő eredménnyel. A tanítói vénát  a szintén tanítóként  dolgozó édesapjától örökölte. 1952-től 1960-ig  a  budai úti Általános Iskolához kapott beosztást, majd 1960-ban került a Táncsics Mihály Általános Iskolában. 1971-től 1975-ig terjedő időben napközis nevelőként dolgozott, 1975-től pedig tanítói feladatokat látott el, ahonnan 1990-ben vonult nyugállományba. A 39 évi munkája alatt 1986-ban Miniszteri Dicséretet, 1987-ben Magyar Úttörő Szövetség Dicsérő oklevelet , 1990 Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott. Az Aranydiplomát 2002-ben vette át, idén ősszel pedig a gyémánt oklevél átvételére készül.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

 

Tyukodi István, Gyémánt Díszoklevél
Békésen született 1929. június 10-én. Az itt eltöltött iskolaévek után 1947-től a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatójaként 1952-ben földrajz-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett.
1962-ben a szegedi Tanárképző Főiskolán mezőgazdasági ismeretek szakon kapott diplomát.
A Várkonyi István Általános Iskolában 1961-óta, mint alapító tag tanított előbb napközis nevelőként, majd szaktanárként, osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként, nagy szakértelemmel, lelkesedéssel, gyermekszeretettel, egészen 1992-es nyugdíjba vonulásáig.
A Tanár Úr esetében, kérésére az egyetem megküldte a Díszoklevelet is, így most azt is mi adhatjuk át ezen ünnepélyes alkalommal.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

 

 
PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMEK ÉS VÁROSI JUTALMAK
Pedagógus szolgálati emlékérmet azok a pedagógusok kaphatnak az Emberi Erőforrások Minisztériumától, akik nyugállományba vonulnak, és legalább 25 évet töltöttek el a pedagógus pályán. Cegléd Város Önkormányzata minden esztendőben pedagógus nap alkalmából jutalomban részesíti a város nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó legkiválóbb pedagógusait. A Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság, az intézmény-vezetők javaslatai alapján az arra érdemes kollégákat jutalomban részesíti. A jutalom részeként az anyagi elismerést iskolájukban, óvodájukban vehetik át a kitüntetettek.

Zakar Ferencné, Kőrösi úti Óvoda
Középiskolai tanulmányait a Kossuth Lajos Gimnáziumban végezte Cegléden. A Dózsa Kollégiumban, majd a Széchenyi úti Óvodában is dolgozott. 1974-től napjainkig az Eötvös téri Óvoda a munkahelye. Időközben felsőfokú óvónői képesítést szerezett. Tíz éven keresztül Tagóvoda-vezetői megbízást látott el. Munkáját mindig lelkiismeretesen, tehetséggel és jó pedagógiai érzékkel végezte. Az emberi kapcsolataiban szeretetteljes és toleráns. A gyermekek, szülők és munkatársak egyaránt szeretik, tisztelik.

 

Bánné Hornyik Mária, Református Általános Iskola és Óvoda
Bánné Hornyik Mária 1975-ben az egri főiskolán matematika-rajz szakán végzett.
2008-tól a ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Kőröstetétleni Tagintézményének tanára, majd 2010-től tagintézmény-vezetője.
A matematika és rajz mindig közel állt a szívéhez, tanítványai országos és megyei helyezéseket értek el felkészítő munkája során. Minden évben sikeresen készíti fel a nyolcadik osztályos diákokat a középfokú felvételi vizsgára. Munkáját a feladatokkal való azonosulás, a szakmai felelősségvállalás és a céltudatosság jellemezte.

 

Konfárné Sipos Judit, Református Általános Iskola és Óvoda
Konfárné Sipos Judit negyven éves óvónői pályafutásából 20 évet dolgozott a Báthori úti óvodában. Munkájára a pontos, naprakész felkészültség, példamutató szorgalom volt jellemző. A gyermekeket  türelmesen, szeretettel nevelve, készítette fel az iskolai élete. Bemutató foglalkozásain munkatársai sok új ötlettel és szakmai tapasztalattal lettek gazdagabbak. A mindennapi munkájában, színes, kedves egyéniségével, mindannyiunk számára bizonyította, hogy Ő az óvónői hivatásra született.

 

Palcsó Béláné, Református Általános Iskola és Óvoda
Palcsó Béláné 1972-től tanított az abonyi, majd a törteli általános iskolában. 1986-tól a ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda tanára.
1977-ben a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológi-földrajz szakán végzett.
Éveken át volt osztályfőnök, diákönkormányzat vezet, munkaközösség vezető, 1996-2007-ig felső tagozat igazgatóhelyettese.
Szaktárgyában mutatkozó eredményei szilárd tárgyi tudásban nyilvánultak meg.
Tanítványai tisztelték és szerették. Nevelőtestületnek hosszú évek óta megbecsült tagja, munkáját több alkalommal kitüntetéssel jutalmazták.
A Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság, az intézményvezető javaslata alapján jutalomban is részesíti.
Süveges Eszter, Református Általános Iskola és Óvoda
Süveges Eszter 1974-ben kapott tanítói oklevelet az Esztergomi Tanítóképző Intézetben. Elvégezte a Tanítóképző Intézet ének-zene szakosító kollégiumát is.
Munkahelyei 1974-1975: Budapest Ének-zene tagozatú Általános Iskola
 1975-7-1978: Albertirsa Általános Iskola
 1978-: Földváry Károly Általános Iskola – jogutód: Református Általános Iskola és Óvoda
Kitüntetései  1987.: Vöröskeresztes munkáért bronz fokozat
 1990.: Művelődési Miniszter dicsérő oklevél
 2002.. Cegléd Város Önkormányzat Elismerő Oklevél.
1998-2004-ig igazgatóhelyettesi feladatokat látott el. Munkáját a lelkiismeretesség, a céltudatosság, az emberi szeretet és megbecsülés jellemezte.
A Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság, az intézményvezető javaslata alapján jutalomban is részesíti.

 

Bíró Sándorné, Táncsics Mihály Általános Iskola és Óvoda
Bíró Sándorné a jászberényi Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítónői diplomát. Első munkahelye a ceglédberceli iskola volt, ezt követően 14 évig tanított Csemőben. 1988-tól folyamatosan nyugdíjazásáig a Táncsics Iskola nagy hívatás tudattal rendelkező, önmagával szemben is nagyon igényes munkát követelő, tanítónője volt.

 

Huszár Istvánné, Táncsics Mihály Általános Iskola és Óvoda
Huszár Istvánné 1975-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett matematika – fizika szakos tanári diplomát. Pedagógusi munkáját a Dózsa György Kollégiumba kezdte. 1980 óta – nyugállományba vonulásáig – a Táncsics Iskola dolgozója.

 
Sápi Tamásné, Táncsics Mihály Általános Iskola és Óvoda
Sápi Tamásné az egri Tanárképző Főiskolán szerzett történelem – ének szakos általános iskolai tanári diplomát. Pedagógusi pályafutását a Mezőszemerei Általános Iskolában kezdte, majd a ceglédi Központi Napköziben dolgozott. Szintén napközis nevelőként volt alkalmazásban,a Mászáros Lőrinc Általános Iskolába, majd 14 éven keresztül a Várkonyi István Általános Iskolában, ahol ének-zene munkaközösség-vezetőként tevékenykedett.1996-tól a Táncsics iskola alkalmazásában áll, ahol mindkét szakját folyamatosan tanította.
Szívéhez leginkább az alsó tagozatos gyerekek Kodály módszerrel történő ének-zene oktatása állt közelebb. Nagy szeretettel és szakmai elhivatottsággal, játékos formában foglalkozott az apróságokkal és alapozta meg ének-zene elméleti és gyakorlati tudásukat. A Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság, az intézményvezető javaslata alapján jutalomban is részesíti.

 

Kézérné Nagy Éva, Táncsics Mihály Általános Iskola és Óvoda
Kézérné Nagy Éva 1975-ben a kecskeméti Óvónőképzőben szerzett óvónői diplomát, mely hivatást 1980-ig gyakorolta. 1977-ben a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán testnevelői diplomát szerzett. 1980-tól immár 32 éve folyamatosan a Budai úti Általános Iskola felsős napközis csoportjának vezetője.
Feltétel nélkül hisz a gyermeki jóságban, tisztaságban, a gyerekek érdekeit mindennél fontosabbnak tartja. Hosszú évek óta szívvel-lélekkel látja el az iskolában gyermekvédelmi feladatokat és szívén viseli a hátrányos helyzetű gyerekek sorsát. Rendkívüli kreativitása, sokoldalúsága nagy hatással van a gyerekek esztétikai nevelésére.
A Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság, az intézményvezető javaslata alapján jutalomban is részesíti.

 
Lévainé Barcza Mária, Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1975-ben szerzett jeles minősítésű magyar-olasz szakos középiskolai tanári oklevelet. 1986-ban került jelenlegi munkahelyére, ahol akkor még csak szakmunkásképzés volt. Fontos feladatának tartotta, hogy a szakmunkástanulókat igényes nyelvhasználókká, illetve irodalomértő olvasókká nevelje. A szakközépiskolai képzésbe már az induláskor bekapcsolódott, így az első érettségi vizsgán vizsgáztatóként is bemutatkozott. Elsődleges feladatának tekintette, hogy önállóan gondolkodó és alkotó, önálló véleményt formáló, igényes, stabil értékrenddel bíró embereket neveljen.

 

Horváthné Sipos Mária, Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
Horváthné Sipos Mária közgazdász tanár, az iskola szakmai gyakorlati oktatásvezetője, a felsőfokú szakmai képzés irányítója. A ceglédi közgazdasági képzés folyamatos megújításának intézményen belüli elkötelezettje, a szakmai megvalósítás motorja. Munkáját mindig a folyamatos megújulásra való törekvés, a kor szakmai kihívásainak való megfelelés jellemezte. Kiváló szervezőképes-ségének, jó vezetői meglátásainak köszönhetően az iskola vezetősége mindig számíthatott munkájára. Számos társadalmi tevékenységet ellát. közülük a legfontosabb: az országos Felsőfokú Szakképzés Kollégium Egyesület elnökségi tagjaként végzi munkáját. A Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság, az intézményvezető javaslata alapján jutalomban is részesíti.

 
Fényi Gabriella, Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
Fényi Gabriella történelem-orosz szakos tanárként nagyon sikeresen hajtotta végre a váltást: nem kevés áldozatot vállalva az orosz helyett magas szintű németnyelvtudást szerzett. Az évek megfeszített munkájával a város egyik meghatározó némettanárává vált. Diákok százai hálásak neki nyelvi érettségijükért és nyelvvizsgájukért. Magára vállalta az iskola németországi diákcsere-programjának kiépítését és működtetését. Ő volt az, aki pályaorientációs tanárként egyengette a továbbtanulni vágyók útját. Sokoldalúsága, tudása, határozottsága és következetessége diákjai elismerését és szeretetét váltotta ki. Amikor a közgázos diákok arról beszélnek, hogy milyennek kell lennie egy jó tanárnak, akkor elsőként Fényi tanárnő neve jut az eszükbe!

 

Ottleczné Kovács Klára, Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
Dr. Ottleczné Kovács Klára az iskola tantestületében 1990 óta dolgozik testnevelő tanárként.
Közvetlen, de határozott stílusával sok tanulót szoktat a rendszeres sportolásra. Az iskolában a tornászok dolgoznak az ő irányításával sportköri keretekben.
Kezei alatt évente 20-30 tanuló tanul meg úszni a kilencedikesek számára kötelező úszás órák keretében. Ez a létszám 100 körüli is lehet a délutáni, hétvégi úszás oktatásának köszönhetően.
Pedagógusi munkáját nagy alázattal végzi. Bármilyen plusz feladatot mindig örömmel vállal. Rendkívül jó közösségi ember.

 
Csonka Jánosné, Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Csonka Jánosné tanárnő iskolánkban 1975 óta végez szaktanárként, osztályfőnökként, munkaközösség vezetőként minőségi szakmai munkát. Mindig fogékony az innovációra. Tanítványai évről évre országos szakmai versenyeken az első tíz helyek valamelyikén végeznek. Szabadidejéből is áldoz a tehetségek gondozására, volt tanítványainkat egyetemi, főiskolai tanulmányaik alatt is segíti.

 

Molnárné Farkas Edit, Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Molnárné Farkas Edit tanárnő 1989 óta tanított iskolánkban, főként angol nyelvet. Kiegyensúlyozott, tiszta ember, aki egyetemes és humanisztikus értékek mentén haladt. Munkaközösség vezetőként, kiváló osztályfőnökként a jövő nevelésével igen aktívan és eredményesen foglalkozott.

 

Ságiné Szabics Katalin, Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Ságiné Szabics Katalin tanárnő 1996-tól munkahelyén, Cegléden  a Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolában két évig mint tanár, majd 1998-2001. között mint az iskola igazgatóhelyettese dolgozott. 2001-ben igazgatóvá választották, mely beosztásban 2007-ig tevékenykedett. Munkája eredményeképp sikerült még magasabb szintre emelni az iskolában folyó szakmai képzések színvonalát és beindítani a külföldi szakmai gyakorlatokat.

 

 
VÁROSI JUTALMAK

 

A Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság, az intézményvezetők javaslatai alapján még a következő munkatársakat jutalmazta:

 

Pintér Istvánné, Ady Endre Utcai Óvoda
1978-óta dolgozik az Ady Endre utcai Óvodában óvodapedagógusként, 2002-től pedig intézményvezető-helyettesként. Csoport munkáját a következetesség, az egyenlő bánásmód elvének maradéktalan teljesítése jellemzi. Minden téren igazi, megbízható segítsége a vezetőnek. Tekintélyt szerzett a szülők és a munkatársak között egyaránt.

 

Lugosi Gáborné, Kőrösi úti Óvoda
Lugosi Gáborné 2005 szeptembere óta dolgozik a Kőrösi Úti Óvodában.
Munkáját nagy odafigyeléssel végzi, mindig maximális feladatellátásra törekszik.
Aktívan részt vesz a gyermekek körüli teendők ellátásában, segíti a csoportos dajkák munkáját is.
  A gyermekekkel türelmesen, szeretetteljesen bánik, egész személyiségét áthatja a gyermekszeretet.
 Az óvoda néphagyomány éltető programjának megvalósításában sok segítséget nyújt.

 

Kissné Kocsi Mária, Lövész utcai Óvoda
a Lövész utcai Óvoda Szép utcai Tagóvodájának vezetője, jó szervező képességének köszönhetően sokat tesz az óvodáért.   Munkáját precízség, pontosság jellemzi. Fiatalos, lendületes egyéniségével mind a szülők, mind a gyerekek elismerését kivívta.
 
Nyíriné Diósi Gyöngyi, Pesti úti Óvoda
Nyíriné Diósi Gyöngyi a Pesti Úti Óvoda, Köztársaság Utcai Tagóvodájának óvodapedagógusa.
„Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó!” – hangzanak bölcsen egy arab filozófus szavai.
Ez a gondolat, mely a pedagógusmunka néhány elengedhetetlen ismérvét tartalmazza, hűen jellemzi kollégánkat.
Ő még az a jó értelemben vett régi vágású pedagógus, aki igényes munkájára, a hagyományos értékeket képviseli és megbecsülésnek örvend mind a gyermekek, mind a szülők és kollégái körében.

 

Lendvainé Turcsán Ágnes, Széchenyi úti Óvoda
Lendvainé Turcsán Ágnes óvodapedagógus. Lendületes, energikus óvónő, 1998 óta dolgozik a Széchenyi úti Óvodában. Szereti a kézművességet, a táncot hívatásának tekinti a gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztését.
Már hagyományosan az ő kezdeményezésére nyáron kézműves tábort szerveznek az óvodásaiknak. Nevelő oktató munkájában keresi az új megoldásokat. A mikrocsoportos tevékenységeket részesíti előnyben, nagy hangsúlyt fektet a gyerekek játékba ágyazott differenciált fejlesztésére.

 

Orosz Istvánné, Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola
Orosz Istvánné fejlesztőpedagógus  Iskolájának jó kedélyű, megbízható és jól felkészült pedagógusa. Folyamatosan továbbképzi magát. Az alsós tanulók fejlesztése a feladata. Munkáját pontosan és lelkiismeretesen végzi, ő felel az iskolában a felsős tanulók fejlesztésének a koordinálásáért munkaközösség-vezetőként.

 
Nyilasné Szabó Zsuzsanna, Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola
Nyilasné Szabó Zsuzsanna technika szakos tanárnő, az intézményben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, a pályázatokkal kapcsolatos feladatokat látja el. Munkáját lelkesedéssel, pontosan és megbízhatóan végzi. Iskolai rendezvények előkészítésében és lebonyolításában önként és szívesen vesz részt.

 

Dr. Surányi Dezsőné, Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda
Dr. Surányi Dezsőné 1984-ben szerezte tanítói diplomáját a Debreceni Tanítóképző Főiskolán. A Várkonyi Iskola nevelőtestületében 1987 óta dolgozik, tanítóként, munkaközösség-vezetőként. Tehetséggondozó nevelő-oktató tevékenysége során tanítványaival számos kiemelkedő eredményt ért el különböző tanulmányi versenyen. Természet- és környezetvédő táborokat szervez az iskola tanulói számára 1998-óta.
Tudását, tapasztalatát nem csak kollégáinak adja át. Szinte minden évben mentorál pedagógusjelölt főiskolai hallgatókat.

 

Lázárné Ivicz Valéria, Várkonyi István Általános Iskola és Óvoda
1992-től, az intézmény gazdasági önállóságának kezdetétől, Lázárné Ivicz Valéria látja el a gazdasági vezetői feladatokat.
Sokrétű munkáját nagy szakértelemmel és mély humánummal végzi. A rideg számokon túl mindig a gyerekek és a dolgozók érdekeit tartja szem előtt.
A gazdálkodás minden területét a jogszabályok, a gazdaságosság keretein belül látja át és intézi.
Lelkiismeretes, időt nem kímélő munkájával, szakértelmével, kedvességével, precizitásával bizonyítja nap,- mint nap, hogy a Várkonyi István Általános Iskolának nagyon fontos oszlopa.

 
Dimond Júlia, Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola
Dimond Júlia 1990. augusztusa óta a Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola tanára, közismereti és alkalmazott informatikát tanít, osztályfőnöki feladatokat lát el és az iskola informatika munkaközösségét vezeti.
Tantestületének egyik oszlopos tagja, meghatározó személyisége, megbecsülést, köztiszteletet kiváltó ember, aki olyan személyi és szakmai kompetenciákkal rendelkezik, amelyeknek köszönhetően mind a kollégái, mind a tanítványai körében tiszteletnek és szeretetnek örvend.

 

Szalisznyó Jánosné, Dózsa György Kollégium
Szalisznyó Jánosné 1992-től a kollégium alkalmazásában álló közalkalmazott. A kezdetektől úgy végezte munkáját, hogy mindenkor szem előtt tartotta azt, hogy az intézmény sajátos helyzetéből adódóan a hatékony, gyermekközpontú működéshez a nem pedagógus kollégiumi dolgozóknak is hozzá kell járulniuk, –  leginkább a gyermekek ellátásáért végzett felelősségteljes munkájukkal – a pedagógiai tevékenységrendszer sikereihez. Munkaterületének minden részét úgy szervezi meg, hogy segítse a pedagógusok mindennapi munkáját.

 

Fazekas Zsuzsanna, Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zongora- korrepetíció szakos tanára, a ceglédi zeneiskolában 5 esztendő óta tanít.
Kiváló felkészültségű, kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségű pedagógus. Vidám természetű, „örökké mosolygós” kollega, aki lelkes, kezdeményező ötleteivel nagymértékben hozzájárul a nevelőtestület jó közösségi szellemének kialakításához. Kiváló zongorakísérő, az iskola korrepetíciós teendőinek nagy részét ő látja el, ezen kívül állandó kísérője a Gimnázium leánykarának.
 
Miklós Natália, Gubody Ferenc Szakképző Iskola
Ungvárról indulva, tanított Borsod megyében, halmozottan hátrányos helyzetű térségben. 2008-tól a Gubody Iskola pedagógusa. Jó kommunikációs készséggel rendelkezik, megbízható, lelkes, lelkiismeretes. A hátrányos helyzetű tanulókkal angol tanárként, osztályfőnökként egyaránt megtalálja a közös hangot. Jó szervező és irányító, a feladatokhoz való hozzáállása példamutató, mindig lehet rá számítani.
Eddigi munkájával nagyban segítette az iskolában a hátrányos helyzetű gyermekek magas színvonalú oktatását, nevelését.

 

Mező István, Kossuth Lajos Gimnázium
Mező István biológia-kémia szakos középiskolai tanár pályakezdőként került a gimnáziumba 1995-ben. A diákjaival való kapcsolata kiváló, személyes varázsával serkenti a növendékei tanulási kedvét. Több szakkört szervez: pl. Vöröskereszt, Polgárvédelmi, Elsősegélynyújtó. Tanítványaival rendszeresen szerepel országos versenyeken, ahol kiváló eredményeket érnek el. 2011/2012-es tanévben a biológia OKTV döntőjébe 1 diákját behívták a döntőbe, ahol 5. helyezést ért el.

 

Kenyó Erzsébet, Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézmény
Kenyó Erzsébet gyógypedagógus, 1985 óta az intézmény dolgozója, Az értelmileg akadályozott gyermekek integrálásának elősegítésében aktívan részt vállal. A fogyatékosok sportjának népszerűsítésében (padlóhoki) évekig kimagasló munkát végzett. Hosszú évek óta fogadja a tagozaton a gyógypedagógus gyakorló kollégákat, mentori tevékenységet lát el. Kollégái bátran fordulnak hozzá, elismerik szaktudását.

 
Majláth Árpád, Patkós Irma Művészeti Szakközépiskola
Majláth Árpád színész, táncos évek óta meghatározó egyénisége a művészeti iskola és a Patkós Irma Színház szakmai munkájának. Tevékenységének sikeréről nemcsak iskola növendékei, hanem a város és a kistérség lakói is rendszeresen meggyőződhetnek, hiszen számos színházi előadás és táncjáték koreográfusként találkozhattak vele. Elég csak a Rómeó és Júlia, a Csókos asszony előadásaira, vagy legutóbbi a kalotaszegi legényes és a somogyi eszközös táncok sikerére gondolni.

 

Vágóné Nagy Emese, Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola
Vágóné Nagy Emese a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tanára. Angol, történelem szakos tanárként maximális odaadással, precizitással tanítja a tantárgyait. Munkáját áthatja a morális értékek átadása, a kötelességtudat kialakítása. Osztályfőnökként emberséges, szeretetteljes kapcsolatot alakít ki diákjaival. Pedagógiai sikerének titka őszintesége, kiegyensúlyozott személyisége.
Több évtizedes sikeres pedagógiai munkássága elismeréséül kapja a városi elismerést.

 

Antal Attila, Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Antal Attila az iskola Cukrász Tehetségpontjának lelkes és igényes oktatója, gondos osztályfőnök. Tanítványai – Turi Tibor, Majdányi Viktória, Makai Cintia, Gyulai Andrea, Lukács Judit komoly és rangos versenyeken értek el kimagasló eredményeket.

 
Szász Lídia Sára – Tetz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szász Lídia Sára rajz és környezetkultúra szakos tanár az intézmény grafika tanszakán.
Csoportokat vezet a Szentkereszt Katolikus Általános Iskolában, Törtelen és Tápiószelén.
Órákat tart a Török János Mezőgazdasági Szakképző Iskolában, a Patkós Irma Művészeti
Iskolában valamint a VISART (vizárt) Művészeti Akadémián – vizuális kommunikáció
szakirányon.
Tankönyvíró az Apáczai és a Pauz-Westermann Kiadónál. Kézikönyvekkel és
Tanmenet javaslatokkal segíti a tanítók, tanárok munkáját. Számtalan szakmai egyesületnek
és társaságnak a tagja. A rajz és vizuális kultúra területén országos szakértői és Pest megyei szaktanácsadói feladatokat lát el.

 

Tűri László Kossuth Lajos Gimnázium – Cegléd Város Polgármesteri Hivatala
Tűri László 1977-től tanít a Kossuth Lajos Gimnáziumban. Az egyetemi tanulmányai óta a fizika tanítása, tanításának módszertana érdekelte, érdekli. Öt évig volt a fizikaoktatás Pest megyei szakfelügyelője. Szakmai vonatkozású eredményei között tartják számon az Országos Fizikatanári Ankétokon kiállított olyan fizikai témájú eszközeit, melyekben a számítógép mérőeszközként került alkalmazásra. Országos elismerést szerzett számára „Galilei ejtési kísérlete” címmel, a Debreceni Egyetemen tartott bemutató előadása, melynek publikációja is megjelent a Fizikai Szemle 1995/1-es számában.
A fizika tudományának népszerűsítését az Eötvös Loránd Fizikai Társulatban kezdte.
2007-től nagyszabású kísérlettel egybekötött előadásaival, a „Foucault-ingakísérlet” bemutatásával hívta fel magára a figyelmet.
2008-ban új kezdeményezést valósított meg a „Tudományok éjszakája – fizika” című kísérleti „show”-t, melyet minden évben megtart.
A tanár úr, amellett, hogy 1995 óta főállásban a Polgármesteri Hivatal irodavezetője, tudományos előadásaival, a fizikát bemutató eredeti kísérleteivel, az oktató munkában elért sikereivel nagymértékben hozzájárult a természettudományok népszerűsítéséhez, a tudományos gondolkodásmód elterjesztéséhez.
A Hivatalban végzett munkája során vezető-szakmai kapcsolata van a közoktatási intézmények vezetőivel. Munkáját, szakmai hozzáértését elismerik, problémáikkal, kéréseikkel, örömeikkel is megkeresik őt. Csendes hangú, bajsza alatt mosolygós, „pedagóguslelkű” irodavezető.

Hasonló hírek

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

Friss híreink

Ipari park botrány

Rendkívüli testületi ülés, sajtótájékoztató, elbocsátás, rendőrségi feljelentés - tovább...

650 millió forint a semmiért?

Dr. Csáky András polgármesternek köszönhetően szinte az ürességtől kong...

Nem mindennapi jelenség Cegléden

Az INFOSTART oldala is beszámolt róla, magas pollentartalom okozta...

A képviselői munka kulcsa: bizalom és kommunikáció

Az önkormányzati választások felé közeledve jelen lapszámunkban Takátsné Györe...

A játékosok szerint nincsenek tartozások

A Sportal.hu szerint a Ceglédi Kézilabda Klub SE „károsultjai”...