16.1 C
Cegléd
2024. május 23. csütörtök
spot_img

Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér

Meg kell, hogy világítsam az egyéni képviselői munka lényegét illetőleg a képviselő-testület döntési mechanizmusát, amelynek ismerete nélkül a Tisztelt Olvasó talán azt hihetné, hogy egy-egy választási ígéret betartása csakis az adott képviselőn múlik. Sajnos ez nem így van. Nem véletlenül fogalmaztam (és fogalmaz szinte minden egyes képviselőjelölt) feltételes módban, amikor összeállítja a ciklusra vonatkozó „kívánságlistáját” („szeretném”, „megpróbálom” stb.) Ennek egyik fontos és nyomós oka az, hogy a költségvetést érintő döntéseket rendszerint minősített többségű döntéssel hozza meg a testület. Azaz (jelenleg) még legalább 7 képviselőt kell meggyőznöm arról, hogy az „én” körzetem problémái a legfontosabbak, és adott esetben akár az övét is háttérbe szorítva szavazzon a javaslatomra. Mindezt egyrészt úgy, hogy az önkormányzati költségvetés szűkösségét tekintve kevés ilyenre van lehetőség a kötelező feladatok (pl.: közoktatás) ellátása mellett, másrészt úgy, hogy a Ceglédért Független Egyesület mindössze két képviselői mandátummal rendelkezik a testületben. Ennek politikai vetületével bizonyára Ön is tisztában van. Persze erre mondhatná azt, hogy akkor ne ígérjünk semmit, de azt gondolom, hogy az a szórólap elég furcsán nézne ki, amely azt tartalmazná, hogy „Válasszon meg engem, amit tudok, kilobbizok!” Szükség van konkrét célokra, tudnunk kell miért is küzdünk, még ha az néha csak szélmalomharcnak is hat. Itt jegyzem meg, hogy a tartozásállomány csökkentéséről igenis tehetnek a képviselők is (bár itt is hangsúlyozom, hogy nem külön-külön!), hiszen többségi szavazatukkal hozhatnak olyan, a helyi költségvetést érintő döntéseket, amelyek ez irányba hatnak.

Kérdésére, hogy miért foglalkoztam az önkormányzat lapjában az egész várost érintő problémákkal, a válaszom egyszerű. Az egyéni körzetben megválasztott képviselő az egész várost képviselő testületnek tagja, tehát nincs miért csodálkoznia ezen.

Végtelenül sajnálom, hogy azt írja, nem lát bele az önkormányzat munkájába, pedig ezt könnyen megtehetné, ha rendszeresen elolvasná a testületi üléseknek a város honlapján elolvasható előterjesztéseit, jegyzőkönyveit, és esetleg eljárna a havonta megtartott képviselői fogadóóráimra. Amennyiben ideje engedi, megjelenhet akár a nyílt testületi üléseken is hallgatóként. A felsorolt lehetőségekkel élve jobban látná, hogy milyen gyakran terjesztek elő választókerületem problémáira vonatkozó kérést, javaslatot és pontos információkkal bírna a képviselők munkájáról, Cegléd város helyzetéről.

Az Ön által felvetettekre a lap hasábjain keresztül is reagálok, bár a közvetlen, lakossági fórumon való részvételévelt célravezetőbbnek tartanám; ha Ön részt venne azokon.

 A kérdései döntő hányada az új áruház építése és a Vörösmarty tér köré csoportosul, ezekre helyezem most én is a főhangsúlyt. Az új áruház felépítésére a visszajelzések alapján szüksége volt a körzetnek. Ezt nekem többen megerősítették – ugyan nem nyílt levélben a sajtón keresztül – hanem, ahogyan azt általában szokták, személyesen. Önnek nincs igaza abban, hogy nem vettem részt tevékenyen, hogy az áruház ne a Vörösmarty téren épüljön fel. Tiltakozásomat egyrészt jegyzőkönyvek erősítik meg, másrészt polgármester úr is tudja igazolni, akivel többször is tárgyaltam erről. A lakosság érdekeit én elsősorban ott képviseltem, ahová Önök delegáltak engem. Ezért azt gondolom, hogy jóval többet tettem annál, mintha csak aláírom az ívet. A Vörösmarty téri áruházépítés elleni tiltakozó összejövetelen nem vehettem részt, mert külföldön tartózkodtam, de a beruházással én sem értettem egyet, amit elmondtam testületi ülésen és álláspontomról a választókerület lakóit, így Önt is külön tájékoztató levélben értesítettem.

A Vörösmarty téren reményem szerint a jövő esztendőben tovább erősödik a szabadidőközpont jelleg egy új sportpálya kialakításával. A padok felújítására, a fametszésre és pótlásra, valamint a hálójavításra vonatkozó észrevételeit ismét továbbítom az ügyben eljárni illetékes VÁRVAG Kft. ügyvezető igazgatója részére. Állításával ellentétben idén is többször javították a padokat és a szeméttárolókat a VÁRVAG Kft. munkatársai, ne aggódjon, a karbantartást 2013-ban is elvégzik az illetékesek! A tér közvilágítási bővítésének fölmérése elkészült, a DÉMÁSZ megadta az árajánlatot. Hálózatbővítésre azonban – kérésem dacára – egyelőre nem tud pénzt biztosítani a költségvetés. Köszönöm a napelemes közvilágítás lehetőségének kérdésfölvetését, amely speciális szakértelmet igényel, ezt az ötletét szintén továbbítom az említett céghez. Azonban erős kétségeim vannak aziránt, hogy a közvilágítási szerződést megkerülve magánvillamosítást végezhetnénk egy közparkban. A földutak karbantartását is ezen önkormányzati kft végzi, előre meghatározott ütemterv szerint. Több földutat rendbetettek már a mi körzetünkben is, a további munkálatokat folyamatosan végzik remélhetően 2013-ban is. A vízelvezető árkokra vonatkozó kérdésre tájékoztatom, hogy a körzetben jelenleg is folynak ilyen jellegű munkálatok a Kertész, a Madár és a Sarló utca környékén. A Vörösmarty tér átminősítésére, véleményem szerint nincs szükség, hiszen a helyi építési szabályzat szerint úgynevezett ZKP (zöldterület-közpark) övezetbe tartozik, az ingatlan nyilvántartásba pedig kivett közterületként van bejegyezve, amely megfelelő védelmet ad arra, hogy a körzet mindenkori képviselője és a lakosság tudta nélkül ne lehessen azt eladni, vagy átminősíteni, hiszen mindkét jogügylethez, a képviselőtestület nyilvános ülésen meghozott döntése szükséges.

Bízom benne, hogy a sokak örömére felépült új áruház előtti vízelvezető rendszer korszerűsítése javítani fog a csapadékvíz elvezetésen, persze ehhez az is kell, hogy mindenki tartsa rendben a háza előtti árkot. Ami az áruház tetejéről lefolyó csapadékvizet illeti, az pontos számítást igényelne, hogy a kisajátított malom és családi házak tetőfelülete mennyivel volt nagyobb, vagy kisebb az áruházénál. Nem biztos, hogy jelentős eltérés mutatkozik pro, vagy kontra. Azt azonban Önnek is tudnia kell, hogy egy ilyen létesítmény műszakilag megfelelő tervezése, ideértve az esővíz elvezetést is, nem képviselői feladat. A vízgyűjtőterületre vonatkozó észrevételére megjegyzem, hogy a városrendezési tervet a város az összes törvényben előírt szakhatósággal egyeztette. Az áruház környékén és egyéb helyeken a csapadékvíz elvezetésének problémáját – véleményem szerint – bízzuk a szakemberekre, akik megvizsgálták, és kiadták az arra vonatkozó engedélyeket. Ebben a kérdésben képviselőként és magánemberként sincs kompetenciám.

A néhai Bem SE pálya magántulajdonban van, a területre így nem lehet sportpályát építeni, nincs ebben semmi „köd”, a jogügyletet a testület döntötte el. A CVSE sporttelep a tervek szerint jövő évben önkormányzati kezelésbe kerül. Ott várhatóan felépülhet két műfüves pálya. Ez a hely lesz a központja a két sportcsarnok s a szintén felújításra váró városi uszoda mellett lakóhelyünk minőségi és tömegsportjának. 

Tisztelt Mészáros Úr! 

Remélem sikerült megelégedésére válaszolnom, bár tudom nem minden válaszom megnyugtató, vagy kielégítő, de higgye el, valóban igyekszem önzetlenül, és lelkiismeretesen teljesíteni ezt a szolgálatot. Úgy érzem, hogy az előző nyolc évben is tettem vállalásokat a képviselői munkámban s azokkal nyíltan el is számoltam. A korábbi gyakorlatomnak megfelelően 2014-ben is meg fogom tenni az elszámolásomat. Itt említem még meg, hogy az általam elkezdett nagysikerű „Nyáresti vigalom” című rendezvény előkészítésének évről-évre aktív részese vagyok, továbbá több külterületi utca fából faragott névtábláját saját költségemen készíttettem el a választókerületben.

Továbbra is fenntartom az ön által helyesen idézett kampánylevelem egyik mondatát, mely szerint: „Tudom, hogy az embert nem az ígéretei, hanem a munkája alapján lehet megítélni. Nem ígéretekkel szeretném meggyőzni Önt a képviselői feladatok ellátására való alkalmasságomról, hanem bizonyítani felkészültségemet, egy biztonságosabb, szebb lakókörzetet megvalósítva. Nem azon képviselők közé sorolom magam, akiknek egzisztenciális kérdés a képviselőség, hanem azt vallom, hogy a képviselő testületben dolgozni szolgálat, amit tetteimmel is szeretnék igazolni.”

A nyílt levelében leírtak részletes megbeszélésére tisztelettel várom, minden hónap első keddjén 17-18 óra között a Vörösmarty tér szomszédságában lévő Báthory utcai óvodában tartott képviselői fogadóórámon, ahol mindig beszámolok az aktuális eseményekről s a fölvetett problémákat följegyzem, majd továbbítom az illetékeseknek. Bízom abban, hogy elképzeléseit közösen és élőszóban részletesen meg tudjuk beszélni, mindannyiunk megelégedésre.

Üdvözlettel: Károly Ferenc képviselő

Hasonló hírek

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

spot_img
spot_img

Friss híreink

Milliókkal húzta le idős áldozatát

A Ceglédi Járási Ügyészség vádat emelt egy nővel szemben,...

2024 végre az ingatlanpiac éve lesz?

    A gazdasági válság hatásai még mindig erősen érezhetőek egyes...

Mit kell tudni a falusi CSOK-ról?

    A különböző állami támogatások, kedvezményes hitelek népszerűsége az elmúlt...

Két világbajnoki aranyérem

WBL-WKL Nyílt Amatőr K-1/Muay-Thai/K-1 Light/Freeboxing/MMA Világbajnokság! 14 ország, 65 egyesület,...

Magyar Péter Cegléden

Május 18-án a piac előtt a Kossuth térre várta...