14.5 C
Cegléd
2024. május 29. szerda
spot_img

Pedagógusokat ünnepelték

Tanítványaival több éve rendszeresen szerepel országos versenyeken, ahol kiváló eredményeket érnek el. Ezek közül kiemelkednek egyrészt a Dr. Árokszállásy Zoltán Országos Biológiaverseny és a Herman Ottó Országos Biológiaverseny döntői, amelyek miatt 2010-ben megkapta a Herman Ottó-díjat; másrészt a Biológia Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, amelynek döntőibe sok tanulója bejutott, közülük 5-en az első 10 között végeztek.

Idén érte el a legszebb eredményt, hiszen Somogyi Zoltánnal 1. helyet ért el.

Döntős tanítványai közül többen meghívást kaptak a Biológiai Nemzetközi Diákolimpia Felkészítő Foglalkozásaira. Példamutató munkáját és eredményeit figyelembe véve kapta meg Cegléd Város Pedagógiai Díját.” – hangzott el a méltatásban. 

A rendezvényen díszoklevelet vett át három nyugdíjas pedagógus, 15-en Pedagógus Szolgálati emlékérmet kaptak. Cegléd Város Önkormányzata minden esztendőben pedagógusnap alkalmából jutalomban részesíti a város nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó legkiválóbb pedagógusait, idén 19-en kaptak jutalmat.

Befejezésül a jelen lévő pedagógusokat Pitti Katalin, Liszt Ferenc és Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjas, Érdemes Művész „Dal, opera, operett” című ünnepi műsorával és egy-egy szál virággal köszöntötték.

Fotók: Szokolai Attila

VÁROSI PEDAGÓGIAI DÍJAI:


DÍSZDIPLOMA

A Díszokleveleket azok a nyugdíjas pedagógusok kapják, akik diplomájukat 50, 60, 65, 70 évvel ez előtt szerezték meg. Ünnepélyes keretek között veszik majd át a díszokleveleiket az elkövetkező napokban. Köszöntsük most egy-egy szál virággal azokat a nyugállományba vonult pedagógusokat, akik díszoklevelet fognak kapni:

Temesváry Mihályné (Aranyoklevél – 50) Óvónői oklevelét 1963-ban szerezte a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben. Pályáját Albertirsán kezdte, majd Cegléden folytatta, és 1972-től a Pesti Úti Óvoda vezetője lett. Szakmai elhivatottsága és tudása révén egyre szerteágazóbb feladatot látott el a hazai óvodai nevelés területén. Városi felügyelőként a Művelődési Minisztériumban főelőadóként, vezető szaktanácsadóként szolgálta az óvodás korosztály érdekét. Kidolgozta az óvodai nevelés egységes koncepcióját. Munkájában korrekt és következetes volt. Az óvodaügyért fáradhatatlanul és töretlen lelkesedéssel dolgozott. Országosan is elismerté vált szaktudása. 1991-től visszatért régi óvodájához és nyugdíjazásig csoportos teendőket látott el. Pályája során bármilyen munkakörben is dolgozott mindig tudatosan és következetesen képviselte és védte az óvoda, a szakma presztisét, a gyermekek érdekeit.

Pálfalvi Lajosné (Aranyoklevél – 50) 1967-től 1998-ig, nyugdíjazásáig dolgozott a Posta utcai óvodában óvodapedagógus és vezetőhelyesként. Folyamatosan megújuló szakmai felkészültségét, az óvodaügy iránti elkötelezettségét sok száz volt óvodás, szülő és vele együtt dolgozó óvodapedagógus megtapasztalhatta. Munkáját a feladatokkal való azonosulás, a szakmai felelősségvállalás jellemezte. Gyermekszeretete, a gyermekekhez való őszinte odafordulása, egyéni és differenciált fejlesztése jól bizonyította elkötelezettségét a pálya iránt és tudatos pedagógiai munkáját, amely végig követte életútját. Az intézmény vezetésében aktív szerepet vállalt, együttműködése példaértékű volt vezetőtársával, a pedagógusokkal, szülőkkel egyaránt. Helyettesi feladatait rendkívüli odafigyeléssel, minőségre törekvéssel, hatékonyan és eredményesen oldotta meg. Aranyokleveléhez gratulálnak és jó egészséget kívánnak régi munkatársai.

Varga Ferencné (Aranyoklevél – 50) 1965-1996-ig nyugdíjazásig a jogelőd Földváry Károly Általános Iskolában dolgozott matematika-fizika szakos tanárként. 1975-től igazgatóhelyettes, majd mint megbízott igazgató végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkát. Folyamatosan megújuló szakmai felkészültségét az iskola iránti elkötelezettségét több száz tanuló, szülő és kolléga tapasztalatból ismeri.


PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

Pedagógus szolgálati emlékérmet azok a pedagógusok kaphatnak az Emberi Erőforrások Minisztériumától, akik nyugállományba vonulnak, és legalább 25 évet töltöttek el a pedagógus pályán. A miniszter úrtól emlékérmet és oklevelet kaptak, mi pedig egy szál virággal köszöntjük őket. 

Benesch-Hankovszy Katalin – Ady Endre Utcai Óvoda Deák Utcai Tagóvodája- Negyven évig dolgozott óvodapedagógusként, ebből tizenhárom évet a Deák Utcai Óvodában. Jól felkészült, érdeklődő és aktív pedagógus. Nyitott az új módszerekre. Mindennapi munkáját átszőtte a hagyományőrzés, a népi hagyományok ápolása. A rábízott gyermekeket következetesen, szigorúan, de nagy-nagy szeretettel nevelte-oktatta. Ismereteit, tapasztalatait mindig szívesen megosztotta kollégáival. A szülők, gyermekek és a kollégák tiszteletét egyaránt élvezte.

Dienesné József Anikó – Ady Endre Utcai Óvoda Malom Téri Tagóvodája – Negyven évig dolgozott óvodapedagógusként. A Malom Téri Tagóvodából megy nyugdíjba. Pályája nagy részét a halmozottan hátrányos szociokulturális közegből óvodába került gyermekek nevelésével-oktatásával töltötte. Munkája során gyakran a szülőket is segítette életvezetési, gondozási, nevelési tanácsokkal. Szívén viselte a rábízott gyermekek sorsát, közreműködött ruhagyűjtésben, adományok megszerzésében. Halk szavú, alkalmazkodó, segítőkész egyéniség, mind a felnőttek, mind a gyermekek körében tisztelet övezi.

Pintér Istvánné – Ady Endre Utcai Óvoda – Harmincöt évet töltött óvodapedagógusként az Ady Endre Utcai Óvodában. 2002 óta vezető helyettesi feladatokat is ellátott. Mind a csoportbeli, mind a vezető helyettesi munkáját maximálisan végezte. Önmagával és a gyermekekkel szemben is magas követelményeket állított. Szigorú és következetes volt munkatársaival szemben is. Kollégái tiszteletét és szeretetét vívta ki megbízhatóságával, korrektségével. Az óvodavezető munkáját rendkívüli módon segítette és megkönnyítette az elmúlt tizenegy év alatt.

Ságiné Balla Krisztina – Ady Endre Utcai Óvoda – Negyven évig dolgozott óvodapedagógusként, ebből több mint 28 évig az Ady Endre Utcai Óvodában. Megbízható, korrekt kolléganő, aki mindig törekedett az esetleges konfliktusok zökkenőmentes megoldására, mind a felnőttek, mind a gyerekek esetében. Nyugodt, kiegyensúlyozott személyisége tükröződött a rábízott gyermekcsoport mindennapi életében is. Kollégáival és a szülőkkel is jó kapcsolatot alakított ki. Sajátos humora hiányozni fog.

Varga Irma – Ady Endre Utcai Óvoda – Azon kevesek közé tartozik, aki negyven évet egy munkahelyen töltött el, lelkesedése, munkabírása azóta is töretlen. Példamutató gondoskodással, szeretettel vette körül, nevelte és okította a gyermekeket. Fáradhatatlan volt a gyermekcsoportban, folyamatosan képezte magát, mindig és mindenek felett a gyermekek érdekeit tartotta szem előtt. Nem véletlen, hogy szívesen látogatják a mai napig a már felnőtt növendékei. Követendő példa lehet sok fiatalnak kitartásban, elhívatottságban.

Kiss Sándorné – Pesti Úti Óvoda – Erzsike a kollektíva motorja, aki fáradhatatlanul keresi az új oktatási-nevelési módszereket, ki is próbálja ezeket, majd szívesen megosztja tapasztalatait mindenkivel. Precíz, pontos, megbízható. Szükség esetén összefogja az egész csapatot. A kollégái elfogadják segítségét, irányítását, elismerik igényes szakmai munkáját. A gyermekek és a szülők rajongásig szeretik! Helytállása az élet minden területén kimagasló, és követendő!

A jó pedagógus minden ismérvét birtokolja: Empátia, emberszeretet, érett segítő identitás, amibe benne foglaltatik a jó elméleti felkészültség és a folyamatos önképzés, a megfelelő kapcsolati működések, a rugalmasság, és az együttérzés, a támogatás az együtt gondolkodás képessége és az önismeret!

Mayer Gyuláné Pesti Úti Óvoda Köztársaság Utcai Tagóvodája – Szilvi a közösség szíve! Tetőtől talpig csupa jóindulat, segítőkészség. Minden megnyilvánulásában a valódi emberszeretet és az empátia mutatkozik meg. Önként, önzetlenül segít kicsiknek, nagyoknak. Mosolygósan, jó szívvel, kedves, okos szép beszéddel könnyen alakítja ki kapcsolatait. Az irodalmi és a zenei nevelés terén folyamatosan képezte magát. Elkötelezettség van benne a pályakezdők segítése iránt. Hivatásszeretete, hivatástudata példaértékű. Tanulható tőle a szakma iránti alázat, erkölcsi tartás, példamutatás, és a hagyományok tisztelete. Évtizedek óta Szakszervezeti bizalmi tisztséget vállal intézményi, és városi szinten. Fáradságot, időt, energiát nem kímélve lelkiismeretesen képviseli és védi az óvodapedagógusok érdekeit.

Töreki Józsefné – Pesti Úti Óvoda – Kedves, kellemes megjelenésével, vidám természetével könnyen lett a testület kedvelt tagja. Kollégákkal, szülőkkel, a gyermekekkel történő kapcsolatteremtése kiváló. Munkafegyelme követendő. Napi nevelő-gondozó munkáját a precizitás és igényesség jellemzi.  Csendes, családias alkotó légkör megteremtése alapvető igényként él. Az egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés természetes számára. Elméleti tudását gyakorlatban jól alkalmazza. Módszertani gazdagsága megfelelő, és bátran él az új lehetőségekkel is. Segítőkészsége határtalan. Sok ötlettel, új pedagógiai módszerekkel kiváló eredményt ért el az iskolára való felkészítésben.

Füle Pálné – Széchenyi Úti Óvoda – 1976-ban szerezte óvónői diplomáját. Mindig szükségét érezte az önképzésnek, megújulásnak, azt vallja, ez elengedhetetlen feltétele a gyermekek érdekeit szolgáló munkavégzésnek. Ezért 1986-tól folyamatosan részt vett különböző tanfolyamokon. Tudását, tapasztalatát mindig megosztotta fiatalabb kolléganőivel, vállalta óvónő jelöltek felkészítését, bemutató foglalkozások megtartását. Részt vett az óvoda nevelési programjának kidolgozásában. Nevelő-oktató munkája példaértékű. Közel húsz évig volt az óvoda gyermekvédelmi felelőse. Közalkalmazotti Tanács elnökeként képviselte a kollégák érdekeit. Éveken át emlékezetes rendezvények szervezésében közreműködött. Tevékeny tagja közösségének, aki jól megérdemelt nyugdíjas éveire készül.

Csuriné Szunyogh Veronika – Várkonyi István Általános Iskola Örkényi Úti Tagiskolája – Az egri tanárképző főiskola matematika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakán végzett. Friss diplomásként a ceglédi Külterület Általános Iskolába helyezkedett el, ahol harmincnyolc évet tanított megszakítás nélkül. Hosszú éveken át végezte felelősségteljesen az iskola ifjúság védelmis feladatait. Követendő példát adott önzetlen emberségből, másokra figyelésből, őszinteségből, becsületességből. Ő élete példájával is tanított: szorgalmával, kötelességteljesítésével, igényességével, céltudatosságával, kollegialitásával. Valamennyi erényét szinte fel sem lehet sorolni. Hivatását, hitvallását gyakorolta, küldetést teljesített.

Illyés Józsefné – Várkonyi István Általános Iskola – 1977-ben szerezte meg történelem-orosz szakos diplomáját. Újszilváson majd Nagykőrösön tanított. 1981-től nyugdíjba vonulásáig a Várkonyi István Általános Iskolában dolgozott. Lelkiismerete mindig arra ösztönözte, hogy minél többet adjon át az egyetemes és magyar történelem valóságából. Tehetségesebb tanulóinak igyekezett minél több tudást nyújtani a tanórai anyagon kívül. A szerényebb képességű gyerekekkel is türelmesen bánt, nem azt akarta bizonyítani, mit nem tudnak, hanem azt, milyen tudással jutnak tovább. Tanóráit, napközis foglalkozásait a szigorúság jellemezte. Nem csak tudást, ismereteket adott át, hanem nevelte is tanítványait, hogy becsületes emberként állják meg helyüket a világban. Pontos, precíz kollégaként emlegetjük, aki szívügyének tekintette az iskola eseményeit, történéseit.

Nagy Zoltánné – 1976 óta a Várkonyi István Általános Iskola tanára. Ezen időszakban, 1983 óta, 7 alkalommal osztályfőnök, 1989-től 2012-ig a matematika munkaközösség vezetője volt. Az iskola 18 éve egyik Pest megyei helyszíne a több ezer tanulót megmozgató Zrínyi Ilona Matematikaversenyeknek, melynek kezdetektől lelkes támogatója és szervezője volt. Kiemelkedő pedagógus egyéniségként éppúgy fontosnak tartja a tehetséggondozást, mind a szerényebb képességű tanítványainak türelemmel, megértéssel, egyénre szabott módszerekkel való felzárkóztatását. Azt, hogy Nagy Zoltánné a Várkonyi István Általános Iskolának jelentős személyisége, gyerekek későbbi életpályáját meghatározó nevelő-oktató tanára, versenyeredmények bizonyítják:

Munkája, pályája elismeréséül,

•1999-ben Arany Katedra Díjjal,

•2004-ben Cegléd Város Pedagógiai Díjával,

•2004-ben „Az év matematika tanára” címmel tüntették ki.

Muhari Pálné – Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola – Tanulmányait a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végezte, ahol üzemszervező-agrármérnöki, agrármérnök-tanári diplomákat szerzett. Mezőgazdasági és élelmiszeripari árszakértői szakvizsgát, adótanácsadói szakvizsgát tett, elvégezte a Mérlegképes könyvelői tanfolyamot mezőgazdasági szakon. 1993-tól a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tanára nyugdíjazásáig. Az állattenyésztés és anatómia, a vállalkozási és gazdálkodási ismeretek, szervezési és ellenőrzési ismeretek tantárgyak tanára. Mint a termelésből érkezett mezőgazdasági gazdasági szakember példát mutatott rendszeresség, következetesség terén és diákjaitól is megkövetelte a rendezettséget, rendszeres tanulást és fegyelmet. Igazgatóhelyettese volt az iskolának, és osztályfőnökként is dolgozott. Óravázlatai mindig precízen kidolgozottak voltak, értékelése részletekbe menő. Sokat dolgozott, tett a tangazdaság fejlesztéséért, az oktatási feltételek javításáért.

NÁDHÁZI ERZSÉBET – Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola – 1977. óta a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakiskola tanára. Elme –idegápoló az egészségügyi alapvégzettsége, ami mellé az OTI-ban egészségügyi szakoktatói végzettséget szerzett. 1997-ben egészségfejlesztő mentálhigiénikusként szakdiplomázott, majd kommunikációs szakember végzettséget kapott. Munkáját mindig nagy odaadással, empátiás készséggel, precizitással, a diákok érdekeit mindig szem előtt tartva végezte. Tanítványait rendszeresen és sikeresen készítette fel szakmai tanulmányi versenyekre, ahol szép sikereket értek el. Kollégáival mindig segítőkész. Kiváló problémamegoldó képességekkel rendelkezik. Nagy hangsúlyt fektetett a szakmai kommunikációra és személyiség fejlesztésre. Az intézményben munkatársait a Közalkalmazotti Tanács vezetőjeként segítette, képviselte. Számos sikeres pályázat megírásában, megvalósításában, lebonyolításában vett részt. Szakterülete mellett szívesen foglakozik a hospice mozgalommal is. A 2010-es árvízkor önkéntesként részt vett a rászorulók lelki támogatásában és a mai napig a gyógyíthatatlan betegeket otthonukban látogatja. Nyugdíjasként a mai napig aktív tagja a tantestületnek.

Szűcs János – Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Gyermekkori éveit tanyán élte, ami meghatározta jövőjét. Abban a mezőgazdasági iskolában kezdte meg szakmai tanulmányait, ahonnan tanárként nyugdíjba vonult. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte diplomáit, agrármérnök, mérnöktanár, majd takarmánygazdálkodási szakmérnök lett. Tanári munkáját jó néhány termelésben töltött évvel alapozta meg, dolgozott mezőgazdasági termelő üzemekben. 1982 óta dolgozik az iskolában. Tanított állattenyésztés, takarmányozástan, növénytermesztés, géptan és kertészet tantárgyakat. Szervezett juhász szakkört és versenyekre vitte tanítványait. A tankertben rendszertani sorrendben gyűjtötte, rendezte a bemutató kert növényeit, köztük kedvenceit, a fűféléket. Hagyománytisztelete példaértékű. Lelkesedése, végtelen türelme, ember- és természetszeretete, munkabírása mindannyiunk számára bíztatás. Cegléd Város Önkormányzata minden esztendőben pedagógusnap alkalmából jutalomban részesíti a város nevelési-oktatási intézményeiben dolgozó legkiválóbb pedagógusait. A Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottság, az intézményvezetők javaslatai alapján a következő munkatársakat jutalmazza:

Varga Irma – Ady Endre Utcai Óvoda (Méltatása a Szolgálati Emlékérem átadásánál)

Kincses Krisztina – Hét éve pályakezdőként kerület a Lövész Utcai Óvodába. Fiatalos lendülete, nyugodt, kiegyensúlyozott személyisége új színt vitt a kollektívába. Kiemelkedő zenei képességeit nagyon jól kamatoztatja a gyerekek között. Felvállalta az óvodai zenei tehetségműhely vezetését. Sikeresen alkalmazza az óvodai zenei nevelésben a színkotta módszerét.

Mayer Gyuláné Pesti Úti Óvoda Köztársaság Utcai Tagóvodája (Méltatása a Szolgálati Emlékérem átadásánál)

Füle Pálné – Széchenyi Úti Óvoda (Méltatása a Szolgálati Emlékérem átadásánál)

Papp Edit – Református Általános Iskola és Óvoda – 1996-tól a ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda nyelvi-informatika tagozatos első és második osztályok tanítója. Szakmai felkészültsége, fegyelme munkabírása, türelme, a kicsiket a legjobb teljesítményre ösztönzi. Gyermekszeretete, a gyermekekhez való őszinte odafordulása jól bizonyítja elkötelezettségét a pedagógus pálya iránt.

Bogádiné Velkey Katalin – Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Munkájára tudatos tervezés, alapos felkészültség jellemző. Osztályfőnöki teendőit nagy lelkesedéssel végzi. Barátságos, szerény, kiegyensúlyozott személyiség. Nagy türelemmel és odafigyeléssel tanítja nem csak a tehetséges, hanem a felzárkóztatásra szoruló gyerekeket is. Rendszeresen készít fel tanulókat országos, megyei és helyi szavaló- és prózamondó, versenyekre. Diákjai mese- és prózamondó, népdaléneklési és helyesírási versenyeken dobogós eredményeket értek el. Főszervezője az Anya-nyelv-csavar egyházmegyei vetélkedőnek.

Péntek Zoltán – Táncsics Mihály Általános Iskola – Kollégái és tanítványai körében nagy szeretetnek és tiszteletnek örvend. Különös empátiával fordul a hátrányos helyzetű tanulók felé, felzárkóztatásukra nagy gondot fordít. Évtizedek óta készíti fel a csapatokat a városi és megyei katasztrófavédelmi versenyekre, számos rajzpályázaton nyertek díjat tanítványai. Mindig nyugodt, harmonikus, udvarias személyisége példa a gyermekeknek és a felnőtteknek.

Hornyikné Takács Krisztina – Várkonyi István Általános Iskola – Az iskola táncpedagógusa. Tanítványainak az adott kornak megfelelő drámapedagógiai módszerével ismerteti meg a tánc világát, a mozgás élményét, a mozgás szeretetét. Kétévente megrendezi a Táncgálát. Foglalkozásain a gyerekek megtanulják, hogyan kell csapatban együttműködni, és a jókedv, és egészséges mozgás mellett az önbizalmukat is megerősíti. Hivatásának legfőbb célja, hogy a gyerekeket rávezesse a magyar néptánc, népi kultúránk szeretetére, hogy a jövő nemzedék, is megőrizze és tisztelje azt.

Csernus Lajos – Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola – 1985 óta az intézmény festő szakoktatója. Munkáját szívvel-lélekkel végzi, a szakma szeretetét tanítványainak is átadja. A gyakorlati oktatás során sok energiát fektet a munkájába, hogy az iskolába érkező szerény képességű tanulókkal elsajátíttassa a szakmai fogásokat és a mindennapi élet során használható ismeretek birtokába jutassa őket. Tanulói olyan sikereket tudnak elérni, mint az idei évben Kunszenti Krisztián, aki a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjén harmadik helyezést ért el.

Kovács Zoltán – Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola – Igazgatóhelyettes, történelem-filozófia-társadalom ismeret szakos középiskolai tanár, aki iskola keretein belül az elmúlt néhány évben felszabadultan, a szakma zárt kereteit messze túlszárnyalva ért el szakmai sikereket. A tantárgyi keretek között olyan korszerű, és mégis hétköznapi ismeretek átadását tudja megvalósítani, amire csak a legjobbak képesek. Megszerettetni ma a történelmet, megértetni az összefüggéseket nehéz feladat, nagy kihívás. Nem csak ismeretet ad át, hanem egyúttal képességeket is fejleszt és a tanulói attitűdökre is pozitív hatást gyakorol, sikeresen motiválja a tanulóit. Osztályfőnökként is nagyon jó kapcsolatot alakított ki a gyerekekkel, igyekezett hatékony osztályközösség megteremtésén keresztül is a tanulásra, az eredményességre ösztönözni tanulóit.

Ungváriné Szabó Edit – Dózsa György Kollégium – Tapasztalt pedagógus, akinél mindig prioritást élvezett a gyerekekkel való toleráns, gondoskodó bánásmód. Különösen a hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű diákok nevelésében, mindennapi beilleszkedési gondjainak megoldásában, pozitív életvezetési minták elsajátíttatásában, valamint a kollégium kulturális életének szervezésében jeleskedett. Nevéhez fűződik a kollégiumi „Kultúr kör” életre hívása, amely számos élménnyel gazdagította már a kollégium lakóit. A nevelőtestület és a dolgozói közösség tagjai között elismerést élvez pozitív, együttműködő és barátságos személyisége. Összetartó szerepe meghatározó.

Nagy Zsóka – Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – Jókedvű, mosolygós, csendes, kiegyensúlyozott, de mégis határozott egyéniség. A tanítványai és kollegái egyaránt szeretik, becsülik és tisztelik. Az iskolai hangversenyeknek, hangszerbemutató koncerteknek, versenyeknek szereplője és állandó megbízható segítsége. Korrepetíciós feladataira gondosan előkészül, nagyszerűen segíti a növendékeket a színpadi szereplésükben.

Bergendi Rita – Gubody Ferenc Szakképző Iskola – Az iskola igazgatóhelyettese, a végzős szakközépiskolások osztályfőnöke, magyar-történelem szakos középiskolai tanár. A pedagógusmesterséget kiválóan alkalmazza, szakmája magas szintű művelője és terjesztője. Személyiségére jellemző a megértés, a türelem és bizalom. Őszinte, határozott és igazságos tanár. Munkájával jelentősen hozzájárult a hátrányos helyzetű, SNI-s és viselkedésproblémás tanulók sikeres felzárkóztatásához.

Nagy Irén – Kossuth Lajos Gimnázium – Matematika-ábrázoló geometria szakos tanár. Kiemelkedő munkáját jelzi, hogy tanítványai kiválóan szerepeltek a matematika OKTV-n, a Varga Tamás Matematikai Versenyen, a Zrínyi és Gordiusz Matematikaversenyeken, az Arany Dániel Matematika Versenyen, a Bolyai Csapatversenyen. Évről-évre diákjai döntős helyezéseket érnek el. Irányítja az iskola drogprevenciós, egészségügyi és környezetvédelmi programját, Fő szervezője az egészségügyi és sport napnak.

Ottohálné Kudar Zsuzsanna – Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézmény – Pedagógiai munkáját magas szakmai színvonal jellemezte. A hosszú évek alatt mindvégig értelmileg akadályozott tanulók nevelésével-oktatásával foglalkozott. Nevelő-oktató tevékenységének eredményességét szaktudása és pedagógiai kulturáltsága mellett, olyan emberi tényezők is meghatározták, mint a derűs, nyugodt, szeretetteljes, empatikus légkör. Munkaközösség vezetőként is tevékenykedett, szakmai tudását átadta kollégáinak. Az iskolai rendezvények szervezésében élen járt. Egy új vizuális technikával – a viaszbatikkal – szép sikereket ért el tanítványaival. Hazai és nemzetközi művészeti versenyen és pályázaton vettek részt. Munkáik távoli földrészekre, Japánba és a Skandináv országokba is eljutottak és díjakat nyertek.

Fülöp Lászlóné Patkós Irma Művészeti Szakközépiskola – Irénke közel 10 éve dolgozik az iskolában. Ezermester, jelmeztervező és kivitelező egy személyben. Prózai előadások, zenés darabok, operettek és musical előadások kosztümjeit köszönhetjük neki, de évről-évre ő készíti a táncszínházi bemutatók jelmezeit is. Áldozatos munkája, szorgalma és emberi tisztessége példaértékű és örömmel javasoljuk a jutalmazottak közé!

Bicskei Károly – Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola – A Debreceni Agrártudományi Egyetemen 1993-ban agrármérnöki végzettséget szerzett, majd 1997-ben mérnök tanárként diplomázott. Kíváncsisága, elkötelezettsége új szakterület felé vitte, így 1999-ben Környezetgazdálkodási szakmérnökként diplomázott. Jelenleg a közoktatás vezetői szakvizsgáján dolgozik. Pedagógiai munkáját az igényesség, tudományos szemlélet és a finom humor jellemzi. Diákjai odaadó figyelemmel csüngnek minden szaván. Az iskola vezetését 2000 óta erősíti a sokoldalú, megbízható, innovatív személyiségével.

Budainé Solymos Andrea – Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola – Igazgatóhelyettes, mérés- és értékelés szakértő. Kiemelkedő szerepet vállalt az iskola Pedagógiai Programjának módosításában, Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozásában. Évek óta koordinálja a kompetenciaméréseket és sikeresen szervezi a belső továbbképzéseket. Igazgatóhelyettesként mind szakmailag, mind emberileg kiemelkedő munkát végez. Vezetőtársai és pedagógus kollégái mindig számíthatnak önzetlen segítségére.

Tóth Tibor – Tetz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Az iskola művésztanára, festészet tanszakon. A tantestületnek meghatározó tagja. Tanácsai, véleménye mindenkinek fontos. Fő szervezője volt az iskola 2005 és 2006 nyarán megtartott művészeti táborainak, és a 2011 tavaszán meghirdetett Kányádi Sándor Nemzetközi Grafikai Versenynek.

Tanítványaival önálló kiállításon, versenyen vett részt. Több tanulóját készítette fel sikeresen középfokú művészeti iskolába. Tanítványai 2011-ben a II. és III. helyezést érték el az egri Eventus Művészeti Középfokú Iskola országos „Egri csillagok” c. versenyén, amivel felvételt nyertek az egri iskolába. Az abonyi megyei rajzversenyen, a tanulóli rendszeresen dobogós helyezéseket érnek el.

 

Hasonló hírek

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

spot_img
spot_img

Friss híreink

Zsonglőr siker

Május 25-én Túri Ádám EZÜST díjas artista lett a...

Birkózó sikerek

Múlt héten a görögországi Loutrakiban rendezték az U15-ös Európa-bajnokságot...

Milliókkal húzta le idős áldozatát

A Ceglédi Járási Ügyészség vádat emelt egy nővel szemben,...

2024 végre az ingatlanpiac éve lesz?

    A gazdasági válság hatásai még mindig erősen érezhetőek egyes...

Mit kell tudni a falusi CSOK-ról?

    A különböző állami támogatások, kedvezményes hitelek népszerűsége az elmúlt...