27.1 C
Cegléd
2024. július 22. hétfő
spot_img

Javaslatokat várnak

A módosítást megelőzően még kötelező ellátások közül a rendszeres szociális segély, mint ellátási forma megszűnik, így az aktív korúak ellátására vonatkozó szabályozás egységessé válik, azt a járási hivatalok biztosítják, feltétele továbbra is az együttműködés a munkaügyi központtal és részvétel a közhasznú foglalkoztatásban. A segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás. A módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint kell nyújtani, de 2015. január 1-jét követően már csak 2015. február 28-áig állapítható meg lakásfenntartási támogatás. Az óvodáztatási támogatás a kötelező óvodáztatás bevezetésével, 2015. szeptember 1-jétől megszűnik.

A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzatok szabadon dönthetnek.

A szociális törvény az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében mindössze annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg, ennek megfelelően a méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra, valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozást a szociális törvény már nem tartalmazza.

Az önkormányzatok számára a törvény 2015. február 28-áig ad határidőt a települési támogatásra vonatkozó rendeletek megalkotására.

A ceglédi helyzetről

A 2014. évben és 2015. február 28. napjáig Cegléden – a szociális törvény rendelkezései alapján, szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat jegyzője
• foglalkoztatást helyettesítő támogatást
• rendszeres szociális segélyt
• lakásfenntartási támogatást,
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint
• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, illetve ehhez kapcsolódó pénzbeli támogatást,
• Óvodáztatási támogatást állapít meg.

Cegléd Város Önkormányzatának a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 29/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete
• önkormányzati segélyt
• méltányos közgyógyellátásra való jogosultságot,
továbbá Cegléd Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 34/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint
• szilárd hulladékkezelési díjkedvezményt állapít meg.

A fentieken kívül a haláleset szerinti önkormányzat polgármestere gondoskodik a köztemetésről.

2015. március 1. napjától
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély vonatkozásában a Pest megyei Kormányhivatal Járási Hivatala rendelkezik hatáskörrel. A támogatások folyósítása folyamatos, az új igényeket a Járási Hivatalhoz kell majd benyújtani.

A lakásfenntartási támogatás jelenlegi formájában 2015. március 1. napjával megszűnik. A módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint kell nyújtani, de 2015. január 1-jét követően már csak 2015. február 28-áig állapítható meg lakásfenntartási támogatás.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény továbbra is a jegyző hatáskörében változatlan formában marad, az óvodáztatási támogatás 2015. szeptember 01. napjától szűnik meg.

Az önkormányzati segély beépíthetővé válik a települési támogatások körébe, a méltányos közgyógyellátás 2015. március 01. napjától megszűnik, de a módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint kell nyújtani.

A szilárd hulladékkezelési díjkedvezmény és a köztemetés változatlan formában a képviselő-testület hatáskörében marad.

Cegléd Város Önkormányzata a kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről – a pénzügyi forrásait figyelembe véve – 2015. február 28-ig megalkotja rendeletét.
A fentiek alapján készül Cegléd Város Önkormányzatának rendelete a települési támogatással kapcsolatban.

A rendelet szabályozási koncepcióját megvitatta a Ceglédi Szociális Kerekasztal, most pedig

Cegléd Város Önkormányzata társadalmi vitára bocsátja.

A rendelet tervezet szabályozási koncepciója szerint az Önkormányzat – összhangban a jogszabályi elvárással – két típusú támogatást biztosít a szociálisan rászorulók részére:

Törvény szerint kötelezően biztosítandó támogatás

Rendkívüli települési támogatás

• A korábbi önkormányzati segély helyébe lépő új támogatási forma,
• Jogosultsági feltételei gyakorlatilag megegyeznek a korábbi önkormányzati segély jogosultsági feltételeivel, azzal az eltéréssel, hogy a jogosultsági jövedelemhatárok 10 százalékkal emelkednek, mely változás által többen lesznek jogosultak a támogatás igénybe vételére,
• A támogatás eseti, vagy meghatározott időszakra havonkénti támogatás formájában nyújtható,
• A támogatás összege legfeljebb 10.000 Ft,
• Ennek a támogatási formának a keretében igényelhetnek támogatást a megszűnő méltányossági közgyógyellátásban részesülő rászorulók is.

Törvény szerint az Önkormányzat döntése alapján adható támogatás

Települési lakásfenntartási támogatás

• A megszűnő lakásfenntartási támogatás helyébe lépő támogatási forma,
• Jogosultsági feltétele, hogy a háztartásban az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a 37.050 Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs az általuk lakott lakáson felül egyéb vagyona,
• A támogatás egy éves időtartamra állapítható meg,
• A támogatás összege fix, havonta háztartásonként 4.000 Ft.
• A támogatás elsősorban természetben nyújtandó, a rezsiköltség szolgáltató felé történő közvetlen megfizetésével, azaz részbeni átvállalásával.

Cegléd Város Önkormányzata kéri a téma iránt érdeklődő polgárokat, hogy véleményüket, javaslataikat a gyarmati.katalin@cegledph.hu e-mail címen, írják meg 2015. február 23-ig.

Hasonló hírek

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

Friss híreink

Neked mennyire naprakészek az ismereteid?

Sokan úgy gondolják, hogy nem lehet nekik újat mutatni...

Tippek bidé vásárlásához

    A bidé még ma is sok család számára ismeretlen...

„Lerúgták a biciklijéről a fogyatékos srácot”

Megtámadtak egy fogyatékos fiatalt Cegléden a Nagykőrösi úton –...

Másodrendű állampolgárok Cegléden

Miért vagyunk másodrendű állampolgárok Cegléden? Avagy csak a pénzünk...

Legjobb Otthon Ingatlaniroda

Új ingatlaniroda nyílik Cegléden a Kossuth Ferenc utca elején....