18.8 C
Cegléd
2024. április 12. péntek
spot_img

Városi pedagógusnapot tartottak


CEGLÉD VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJA
Cegléd Város Pedagógiai Díja adományozható a Cegléden lévő nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben.

Díjazottak:
Balog Istvánné – testnevelő tanár (Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola)
A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola pedagógusa, immár 31 éve. Jelenleg testnevelő tanárként dolgozik.
Nagy szerepe volt a testnevelés tagozatos gyerekek nevelésében. Számtalan sporteredménnyel gazdagította az iskolát, ezzel is öregbítve a testnevelés tagozat városi hírnevét. Neves tehetségeket fedezett fel és indított útjára. Mindennapi munkájában mindig érdeklődéssel fordult a gyerekekhez, meghallgatta problémájukat, segítette őket tapasztalatával.
Munkája nagyfokú pedagógiai felkészültségről és lelkiismeretességről tett tanúbizonyságot. Tanulói és a szülők szeretik, megbecsülik. Elismert és megbecsült tagja a tantestületnek. Munkájával, erkölcsi magatartásával a kollégák mintaképe lehet. Ősztől nyugdíjas éveit kezdi meg családja, unokái körében.
Több évtizedes szakmai életútja, példamutató emberi magatartása, kollégáival való kiváló kapcsolata alapján méltán érdemessé vált Cegléd Város Pedagógiai Díja kitüntetésre.

Bere Lászlóné – matematika-fizika szakos tanár (Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája)
A CSzC Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolájának feladatokat vállaló és jól teljesítő matematika-fizika szakos tanára, elhivatott pedagógusa. Kedves, közvetlen, segítőkész egyéniség, aki törődik munkatársaival és tanítványaival is. Szabadidejét is szívesen áldozza tanítványaira, egy-egy versenyre való felkészülés (szombati napon is), vagy éppen felzárkóztatás érdekében.
Osztályfőnökként sohasem csak a kötelező teendőit végezte el, hanem diákjai egyéni pályájának alakításában is szerepet játszott, miközben igazi közösséggé formálta a keze alá került csapatokat. Az érettségi találkozókon elhangzottak is jól jelzik, hogy milyen mély nyomot hagy tanítványaiban az, ahogyan Aranka a munkához való hozzáállásra, egyenes, őszinte magatartásra, önmagukért és társaikért való kiállásra nevel.
Szaktanári és osztályfőnöki munkája alapján méltóvá vált a város a 2016-os év Pedagógiai Díjára.

Kovács László – nyugdíjas szakoktató
A festő szakma kiváló képviselője. Dolgozott a város elsőnek számító mesterénél, ahol megalapozta szaktudását. Szakoktatóként ezt adta át tanítványainak is. 22 éves gyakorlati oktató munkája során sok energiát fektetett a Bem József Szakközép- és Szakiskola szerényebb képességű tanulóinak fejlesztésébe. Sikeresen ösztönözte tanítványait, akiket a szakma rejtelmeire és szeretetére tanított.
Oktatói munkája eredményeként van olyan tanulója, aki megkapta A Szakma Kiváló Tanulója elismerést, majd a mestervizsgáját is letette. Több tanulója vált elismert szobafestővé.
Tanítványai rendszeresen látogatják, ápolják kapcsolatukat egykori mesterükkel. Öröm és büszkeség tölti el, ha figyelemmel kísérheti azon tanulóinak útját, akik megmaradtak a szakmában, és az általa közvetített tudással a birtokukban jól megállják helyüket az életben. Emberi és szakmai kompetenciái alapján kapta meg Cegléd Város Pedagógiai Díját.


BRUNSZVIK TERÉZ – DÍJ
Az Emberi Erőforrások minisztere adományozza kiemelkedő óvodapedagógiai munka elismerésére legfeljebb harmincöt személy részére évente egyszer a Pedagógus Napon.

Soltiné Raj Rita (a Lövész Utcai Óvoda óvodavezető helyettese)
A Lövész Utcai Óvoda intézményvezető helyettese. Önmagát állandóan képző, nagy munkabírással rendelkező, határozott személyiség, aki elkötelezett a magyar óvodapedagógia, az óvodáskorú gyermekek sokoldalú mozgásfejlesztése és tehetséggondozása iránt. Szívügye a kisgyermekek vízhez szoktatása.


MINISZTER ELISMERŐ OKLEVELE (2016. március 15.)
Emberi Erőforrások minisztere adományozza a szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végző személy részére, fontos szakmai feladat végrehajtásában szerezett érdemek alapján.
Az elismerő oklevelet a négy fő már megkapta.

Díjazottak:
Abonyi Istvánné – Losontzi EGYMI
Pedagógiai munkája mellett a Losontzi iskola állandó kulturális és sport rendezvényeinek szervezője, lebonyolítója. Szakmai módszertani tudását folyamatosan fejleszti. Munkáját nagyfokú precizitás jellemzi.

Kósikné Ecseki Mária – Losontzi EGYMI
A Losontzi iskolában a Meixner-módszer alkalmazásának kiváló képviselője. Ezt a tudását kollégáinak folyamatosan átadja. Évek óta főiskolai hallgatók gyakorlati felkészítője.

Soltészné Bencsik Ilona – Losontzi EGYMI
Gyógypedagógusként hosszú évek óta az autizmussal élő gyermekeket oktatja. Ezen a területen kiemelkedő szakmai tudással rendelkezik. Ismereteit folyamatos tanulással bővíti, szakvizsgázott mesterpedagógus.

Lévai Ferencné – Losontzi EGYMI
Pedagógiai munkája mellett hosszú évek óta a Losontzi iskola esztétikumának kialakítója. Szakmai tapasztalatait szívesen közvetíti a fiatalabb kollegái felé. Munkáját precizitás és maximalizmus jellemzi. Nyugdíjba vonulása alkalmából külön köszöntöm a tanárnőt, aki Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.


DÍSZOKLEVÉL
A Díszokleveleket azok a nyugdíjas pedagógusok kapják, akik diplomájukat 50, 60, 65, 70 évvel ezelőtt szerezték meg. Ünnepélyes keretek között veszik majd át a díszokleveleiket az elkövetkező időben.

Díjazottak:
VARGA FERENCNÉ (Rubin díszoklevél – 70)
Hetven évvel ezelőtt a Brunszvik Teréz Óvónőképzőben szerzett oklevelet. A ceglédi Felszegi úti Óvodában kezdte óvónői munkáját és egészen nyugdíjba vonulásáig ott dolgozott. Munkáját lelkiismeretesen, nagy igényességgel végezte. Sok óvodapedagógust indított el a pályán. Egyenes jelleme, empátiás magatartása példaértékű volt.

ÓCSAI JÁNOSNÉ (Rubin díszoklevél – 70)
Hetven évvel ezelőtt szerzett oklevelet a szarvasi Luther Népiskolai Tanítóképzőben. Tanított a Várkonyi majdan a Szent Kereszt Katolikus Iskolában. Ízig-vérig pedagógus volt a javából. Egy olyan ember, aki olasz, német nyelvtudásával is gazdagította tanítványait. Megszállottan foglalkozott a jövő generációjával.

DARÁNYI SÁNDORNÉ (Vasoklevél – 65)
Óvónőként dolgozott a Szabadság téri óvodában, majd a 80-as évek elejétől nyugdíjba vonulásáig a Pesti Úti Óvoda vezetője volt. Szakmai felkészültségével, határozott, következetes nevelőmunkájával a nevelőközösség kiemelkedő és elismert tagja volt.

TŰRI BÉLÁNÉ (Gyémántoklevél – 60)
A Szegedi Pedagógiai Főiskolán hatvan évvel ezelőtt szerzett matematika-fizika szakos diplomát. Tanított Nagyvarsányban, majd Cegléden. Huszonkét éven keresztül szakfelügyelő szaktanácsadóként látta el szakmai tevékenységét.

Dr. TATÁR GYULÁNÉ (Arany díszoklevél – 50)
A Soproni Óvónőképző Intézetben ötven évvel ezelőtt szerzett oklevelet. Ceglédre a Szép utcai Óvodába 1977-ben került. A gyermekek érdekeit mindig szem előtt tartotta, fontos volt számára a szülők véleménye. Tudását szívesen osztottam meg fiatalabb kolleganőivel.


PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM
Pedagógus szolgálati emlékérmet azok a pedagógusok kaphatnak az Emberi Erőforrások Minisztériumától, akik nyugállományba vonulnak, és legalább 25 évet töltöttek el a pedagógus pályán.

Kitüntetettek:
BERGENDI FERENCNÉ óvodapedagógus (Köztársaság Utcai Tagóvoda)
Egy azon munkahelyen, a Köztársaság Utcai Tagóvodában töltött el 40 évet óvodapedagógusként. Irigylésre méltó, hogy milyen könnyedséggel, megtiszteltetésnek és nem napi feladatnak fogta fel a gyermeknevelést. Az óvodai közösség életét több síkon is szívesen segítette.

BÍRÓ JÓZSEFNÉ óvodapedagógus (Széchenyi Úti Óvoda)
1977-ben szerezte diplomáját. Dolgozott a nyársapáti óvodában, majd a Gyermekjóléti Szolgálatánál majd a Széchenyi Úti Óvodában. Lelkiismeretes pedagógiai munkáját nagy precizitással, hatékonyan végezte. Segítőkész tagja az óvodai közösségnek, munkájára mindig lehetett számítani.

DR. LÁSZLÓ ISTVÁNNÉ óvodavezető (Ady Endre Utcai Óvoda)
1973-ban kezdte óvónői pályáját, melyet 1994. augusztus 1-jétől a ceglédi Ady Endre Utcai Óvoda vezetőjeként folytatta. Szakmai munkájában a nagyfokú gyermekszeretet, igényesség és a segítő szándék dominált. Jó kapcsolatot alakított ki munkatársaival, a szülőkkel, gyerekekkel, akik szeretik, tisztelik. 43 éves pedagógus múlt és 35 éves vezetői tevékenység után vonul nyugállományba.

KORONDI MIKLÓSNÉ óvodapedagógus (Pesti Úti Óvoda)
Pályáját negyven esztendeje kezdte. Éveken keresztül városi tanfelügyelő és szakmai munkaközösség vezetőként szolgálta az óvodások érdekét. Mindenki megtanulhatta tőle a pálya iránti alázatot. Nyugdíjba vonulása előtt fejlesztőpedagógusként dolgozott a Pesti és a Köztársaság úti óvodában.

TURJÁNYINÉ REZNÁK MARGIT óvodapedagógus (Budai Úti Tagóvoda) NINCS OKLEVÉL
1976-tól tagja az óvoda testületének. Gyermekvédelmi felelősként képviselte az óvodás gyermekek és szüleik érdekeit, kereste problémáikra a megoldási lehetőségeket. Biztos pontként állt a kolléganői mellett, nyugodtságával, megfontoltságával segítette a közös munkát, mindig számíthattak rá.

HERNÁDINÉ HIBA JUDIT – Losontzi EGYMI
Munkájában elhivatott és fáradhatatlan. A gyermekekkel való kapcsolatát az elfogadás, a bátorítás, a gondoskodás és elsősorban a nagyfokú szeretet jellemzi.

ZSENYUKNÉ KRIZSOVSZKY ETELKA – Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Magas szintű szakmai felkészültségét igazolja, hogy tanulói az iskolai, városi és megyei szavalóversenyeken kiváló helyezéseket érnek el. Több éve az iskolai versmondó verseny házigazdája.

SZABÓNÉ DANICSKÓ ERZSÉBET ny. igazgató (Török J. Mezőgazdasági és Eü. Szakképző Iskola)
Határozottságával, tettrekészségével igyekezett a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskolát a lehető legmagasabb színvonalon képviselni, kollégáiból és tanítványaiból a legjobbat kihozni. Eleget tett a szembe jövő kihívásoknak, végigjárta azt az utat, amelynek során az alapoktól kiindulva megtanulta és megtapasztalta a segítő hivatás minden szintjét.

Hasonló hírek

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

spot_img

Friss híreink

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéről

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!                                 Az alábbiakban tájékoztatjuk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéről: A...

Cegléd pártján – A Ceglédért Független Egyesület jelöltjei

A június 9-ei önkormányzati választáshoz közeledve a Ceglédért Független...

A Fidesz-KDNP bemutatta a képviselőjelöltjeit

A FIDESZ ceglédi szervezete is bejelentette a június 9-ei...

15 éves a Nia játékbolt

Idén 15 éves a Nia játékbolt Cegléden, ahol csaknem...

Válogatottságért küzdöttek

Hétvégén rendezték az U17-es korosztály második válogató versenyét. Szombaton...