13.5 C
Cegléd
2024. május 28. kedd
spot_img

CVSE zavarok

Lapunk információi szerint közgyűlésre készülnek városunk legnagyobb civil szervezetében, a CVSE-ben. Bár Horváth József elnök közvetlen környezete úgy tűnik erről nem vesz tudomást, a vezető tevékenysége sok tekintetben vált az utóbbi időszakban megkérdőjelezhetővé. Negatív vélemények a sportemberek és a lakosság kritikus, szókimondó rétegeiben is elterjedtek. A pattanásig feszült helyzet a néhány hete megtartott ünnepségen csúcsosodott ki, melyen a CVSE olimpikonjait köszöntötte a város apraja-nagyja, az elnök azonban nem tisztelte meg a város lakosságát, az egyesületet és sportolóit részvételével.

A vezető munkájával kapcsolatos aggodalmak nem emiatt az egy rendezvény miatt kerültek szóbeszédbe, Horváth Józsefről köztudomású, hogy az utóbbi években nem vesz részt a városi sportélettel kapcsolatos eseményeken, ez alól csak a focimeccsek képeznek kivételt. Gyakori panasz az elnök ellen, hogy autokrata módon, „egyeduralkodóként” vezeti az egyesületet, a pénzek elosztásánál is “kézivezérlést” alkalmaz.
A szervezet működésére rálátással bírók szerint az egyesületnek tavaly a törvényes működéshez elengedhetetlen, legkésőbb május 31-ig megtartandó közgyűlése elmaradt. Logikus lett volna, hogy a közgyűlést az egyesület alapításának 80 éves jubileumi évforduló megünneplésével kössék össze, de hogy ez megtörtént volna, erről senki nem hallott. Az évente kötelezően megtartandó küldöttgyűlésen elfogadott beszámolót az Országos Bírósági Hivatal oldalára is fel kell tölteni. A feltöltött beszámolókat böngészve kiderül egyikben sem szerepel egy fillér tagbevétel sem. A 2015. évi közhasznúsági jelentést ugyan 2016 júniusában beküldték, azonban közgyűlés nem volt. A jelentéshez nem csatoltak egy mellékletet sem, köztük a támogatási összegek felhasználásáról szólót és a szöveges elemzés is hiányzik.
A szervezet működésébe kívülállók nehezen látnak bele. Azon túl, hogy a ceglédi sportot súlyos pénzekkel támogatja, túl sok beleszólást tudomásunk szerint az önkormányzat sem kap. A CVSE-nek a 80-as évekből származó alapszabálya szerint van társadalmi elnöke is, aki a mindenkori  polgármester. Hogy pontosan mit jelent ez a titulus, és milyen a kapcsolat a városvezetés és az egyesület között arról is elterjedtek találgatások.
Az egyesület egyetlen információs felülete, honlapja is tükrözi a százmilliókkal gazdálkodó egyesület elnökének „naprakész” munkáját. Ott egy évekkel ezelőtt kelt köszöntő fogadja az érdeklődőket, ahol az ügyvezető elnök köszönti a weboldal látogatóit. Mint akkor írta, “a CVSE 13 szakosztályt működtet, közel 800 sportolóval, ezzel Cegléd városának legnagyobb és legeredményesebb egyesülete. Remélem, hogy az idén 77 éves egyesületünkről sok érdekes információval gazdagodnak oldalainkat böngészve” – teszi hozzá, de az oldalhoz 4 éve senki nem nyúlt hozzá. Önkéntelenül is felvetődik a kérdés: Horváth József ugyanilyen gondossággal irányítja az egyesületet is?
Információink szerint több jelentős potenciális szponzor kerek-perec kiköti, amíg Horváth József áll a szervezet élén, nem hajlandó támogatni a szervezetet, ami jelentős millióktól fosztja meg a ceglédi sportot, márpedig a jelenlegi nehéz helyzetben minden forintnak helye lenne a mindennapos túléléssel küzdő szakosztályoknak.
Horváth József 1990-től, 26 éve sporthoz kapcsolódó végzettség nélkül ül a CVSE elnöki székében. Minden demokratikus hagyománynak ellentmond, hogy valaki ennyi ideig viseljen egy tisztséget.

Megkerestük Horváth Józsefet adjon tájékoztatást a város lakosságának nagy részét érintő ügyben a közpénzből működő egyesület tevékenységéről az alábbi kérdésekben:
– Kik jelenleg a CVSE elnökségének tagjai, mikortól és meddig szól a mandátumuk?
– Hol olvasható a jelenleg hatályos alapszabály, amely alapján működik az egyesület? Az alapszabály megfelel-e a jelenleg hatályos törvényeknek?
– Hány tagja van az egyesületnek szakosztályonként, szakosztályonként mennyi tagdíjbevétele volt az egyesületnek az elmúlt évben?
– Volt-e közgyűlése az egyesületnek 2015-ben és 2016-ban, és ha volt mikor?
– Az önkormányzat mekkora összeggel támogatja az egyesületet, ez az összeg milyen elvek alapján kerül elosztásra a különböző szakosztályok között?
– A Vasutas Sportcsarnok (volt zsinagóga) tulajdonosa a CVSE volt 1966 óta, egészen az utolsó évekig. Tudomásunk szerint az egyesület jelzálog hitellel terhelte meg a volt zsinagógát, de nem tisztázott az összeg hova került. A CVSE fektetett-e be pénzt a Hungária Brókerháznál?
– A Vasutas Sportcsarnokra felvett jelzálog összeget mire fordították, mikor és miből fizetik azt vissza a hitelezőnek?

Tervezzük az egyesület törvényességi felügyeletét ellátó illetékes ügyészséget is megkeresni, mindent törvényesnek találnak-e a CVSE működésében?
Amint Horváth József rendelkezésünkre bocsátja az elnökség tagjainak listáját, őket is meg szeretnénk kérdezni, igazságosnak tartják-e a pénzek elosztását, elégedettek-e az elnök tevékenységével?
Megkeressük Takáts László polgármestert is, hogyan látja a CVSE jelenét-jövőjét? Milyen a kapcsolata az egyesülettel, amelynek papíron társadalmi elnöke? Milyen összeggel támogatta az önkormányzat a CVSE-t az elmúlt évben?

Hasonló hírek

6 HOZZÁSZÓLÁS

 1. Végre valaki mert lépni ebben az ügyben, köszönjök Ceglédi Panoráma. Nem is értem miért kellett erre évtizedeket várni.

  • Tisztelt Katona úr!

   Hozzászólásából úgy vettem ki, hogy ön rendelkezik információkkal bizonyos ügyekkel kapcsolatban.
   Kérem szépen ossza meg velünk a fenti ügyekkel kapcsolatban az információit, konkrét bizonyítékokkal alátámasztva.

   Tisztelettel várom válaszát.

   A CVSE elnöksége nevében : Keszthelyi Ferenc alelnök

 2. Ceglédi Vasutas Sport Egyesület közleményben reagált írásunkra, melyet hamarosan önálló cikkben is közreadunk.

  KÖZLEMÉNY

  A CVSE elnöksége ezt a közleményét a Ceglédi Panoráma újság 2016. szeptember 22-én az interneten megjelentetett „ CVSE zavarok „ cikke alapján , a CVSE elnökének bemocskolása ill. az Egyesület szabálytalan működésének és gazdálkodásának a közvélemény előtti tisztázása céljából adta ki.
  Előre bocsátjuk, hogy mi a CVSE elnöksége nem tartozunk sem beszámolással, sem magyarázkodással senki felé sem, csak a tagságunknak, ami az elnökre is igaz.
  Udvariatlannak és inkorrektnek tartjuk, hogy a cikk írója, írói aláírás nélkül büntetlenül megjelentetnek olyan vádaskodó, idejét múlt, valóságalapot nem tartalmazó állításokat, amivel le akarják járatni a CVSE elnökét és általa a CVSE elnökségét, akik az Egyesület működtetésében és a döntéshozatalaiban részt vesznek.
  A vádaskodások tisztázása érdekében reagálni kívánunk pár – a cikkben megjelent – hamis kijelentésre és megfogalmazásra:
  – A CVSE hétköznapjai békében, nyugalomban és zavartalanul telnek, mivel 4 ceglédi olimpikonja – ebből 3 fő a CVSE sportolója – még sosem volt a városnak. A CVSE elmúlt 15 éve az Egyesület 81 éves történetének legsikeresebb időszaka volt egyéni és csapatsportágakban, valamint létesítményfejlesztésben egyaránt.

  – Az olimpikonok tiszteletére a Város által szervezett fogadáson a CVSE alelnöke Keszthelyi Ferenc képviselte a Egyesületet az előre megbeszéltek szerint. Az Egyesület elnöksége külön fogadáson is köszöntötte olimpikonjait.

  – A CVSE napi munkáját – mint minden más egyesületnél és szervezetnél – az ügyvezető elnök végzi, de minden az Egyesületet érintő pénzügyi és más jellegű döntésben is az elnökség dönt.

  – A CVSE a tavalyi évben 2 küldöttgyűlést tartott. Igaz, hogy az előző évi beszámoló elfogadása kicsit megkésve történt, de az Egyesület teljesítette a törvényi kötelezettségeit ugyan úgy, ahogy a működési szabályzatot is folyamatosan – a törvényi előírásoknak megfelelően – frissíti. Amennyiben bármilyen törvénysértő tevékenység lenne az Egyesület gazdálkodásában, akkor már eljárás folyna – így a vizsgálatok után – az Egyesület ellen, de ilyen nincs.

  – Horváth József elnök ill. a CVSE elnöksége senki másnak nem tartozik beszámolással, csak a saját tagságának. Senkinek sincs köze az Egyesület gazdálkodásához, csak az Egyesület tagjainak.

  – A CVSE az Önkormányzat felé minden évben beszámolót készít az Önkormányzat által az Egyesületnek adott szakosztályi működési támogatásról, ami ebben az évben is 8 millió Ft volt, mint az előző években. Az önkormányzat által adott 8 millió forintot minden évben az elnökség osztja szét a szakosztályok között. Minden szakosztály saját számlával rendelkezik és gazdálkodik rajta. Ide kapják a szakosztályok a támogatásokat a szponzoroktól és költik el a pénzt a saját igényeik szerint. Amennyiben bárki kíváncsi az Egyesület részletes működésére és gazdálkodására, úgy állunk elé, úgy ahogyan eddig is.

  – A CVSE az Önkormányzattól kapott működési támogatást (3 millió Ft) alapvetően létesítmény fenntartásra fordítja.

  – A tavalyi évben a vádaskodások miatt szükségessé vált az Egyesület működésének átvizsgálása az Önkormányzat könyvvizsgáló cégével, ami a CVSE-nek 600.000 Ft-jába került, amely összeggel a – rágalmazó (ók)nak köszönhetően – a szakosztályi támogatásokat le kellett csökkenteni. A könyvvizsgáló cég semmilyen jelentős, elmarasztaló megállapítást nem tett a CVSE gazdálkodásával szemben.

  – A CVSE Damjanich utcai székházán jelenleg a Város jelzálogjoga van bejegyezve, ami az Önkormányzat által még ki nem utalt Tao beruházások fedezetére szolgálhat.

  – Minden egyesület és szervezet elnöke egészen addig elnök, amíg nem választják újra. Számunkra az a demokratikus, ha az Egyesület tagsága dönti el, hogy ki legyen az Egyesület elnöke. Mivel 5 évente egyesületi tisztségviselő választások vannak, ezt a szakosztályok ill. a tagság megváltoztathatta volna, amennyiben úgy látja jónak.
  Ha valakinek elnöki, elnökségi tagsági ambíciói vannak, úgy lehetősége van indulni – az alapszabályban rögzített formában- a következő tisztújító Küldöttgyűlésen.

  Minden más a cikkben található – Horváth Józsefre, az elnökségre, ezáltal a CVSE sportolóira vonatkozó rosszindulatú megjegyzés és lejárató jellegű megnyilvánulást visszautasítunk és kérjük annak helyreigazítását.

  A CVSE elnöksége:
  Keszthelyi Ferenc alelnök
  Ványi Zsolt alelnök
  Péter Aladár
  Bíró Sándor
  Randos Gabriella
  CzigonyTamás
  Veres Rudolf

 3. Takáts László polgármester szintén válaszolt kérdéseinkre az alábbiak szerint:

  – Ön hogyan látja a CVSE jelenét-jövőjét?
  – A CVSE Cegléd legnagyobb múltú sportegyesülete, ebben az évben is három sportolójuk szerepelt az olimpián és ne felejtsük el Czigány Dórát, aki szintén CVSE nevelés, bár már nem nálunk játszik. A szakosztályok is szépen teljesítenek a hazai bajnokságokban. Bízom benne, hogy a jövőben is gyakran örülhetünk a sportolóik sikereinek.

  – Milyen a kapcsolata az egyesülettel, amelynek papíron társadalmi elnöke?
  – Hivatalba lépésem után tájékoztattam az egyesületet, hogy szakítani kívánok azzal a hagyománnyal hogy a mindenkori polgármester a CVSE – egyébként funkció és feladat nélküli – társadalmi elnöke. Egy társadalmi szervezet a vezetőit válassza meg saját maga. Miután nem veszek részt az egyesület munkájában, a kapcsolatom olyan, mint a többi ceglédi sportegyesülettel: örülök a sikereknek és bánkódom a kudarcokon. Segítem a munkájukat amennyire erőmből telik.

  – Milyen összeggel támogatta az önkormányzat a CVSE-t az elmúlt évben?
  – Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról készített beszámolót a Képviselő-testület a 12/2016. (V. 26.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el, az adatok nyilvánosak, akár az önkormányzat honlapján elérhetőek. A beszámoló adatai szerint a három Cegléden versenyző olimpikon felkészülését összesen 5,4 millió forinttal támogattuk, a CVSE szakosztályainak 8 millió forintot biztosítottunk a sporttámogatási keretből. A támogatási keretre Cegléd Város Önkormányzatának Kulturális, Oktatási és Népjóléti Bizottsága a város sport koordinátorával együttműködve tesz javaslatot, amiről végül a Képviselő-testület dönt. A Damjanich utcai csarnok üzemeltetéséhez 3,5 millió, míg a Városi uszoda üzemeltetéséhez 12 millió forinttal járultunk hozzá. Ezen felül a CVSE biztosította a 4. osztályos tanulók úszásoktatását, melyre kerekítve 1,1 millió forintot költöttünk. Ez így összesen 30 millió forint, melynek több, mint fele létesítményüzemeltetési támogatás.

  (A fejleményekről hamarosan önálló cikkben készítünk összefoglalót – a szerk.)

 4. Tisztelt “CVSE elnöksége”!
  Emlékeztetni szeretném önt Horváth József elnök úrhoz címzett kérdéseinkre, melyekre a megküldött nyilatkozatban nem találjuk a választ.
  Tisztelettel: Krizsán Ervin főszerkesztő

 5. Ezeket a kérdéseket miért egy újságírónak kell feltennie?!
  A hivatalos szerveknek, netalán az Önkormányzatnak, az oly sokat “dolgozó” képviselő uraknak/hölgyeknek nem ez lenne a dolga?!
  De persze ismét nem érdekel senkit, hogy hová kerül a pénzünk….

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

spot_img
spot_img

Friss híreink

Zsonglőr siker

Május 25-én Túri Ádám EZÜST díjas artista lett a...

Birkózó sikerek

Múlt héten a görögországi Loutrakiban rendezték az U15-ös Európa-bajnokságot...

Milliókkal húzta le idős áldozatát

A Ceglédi Járási Ügyészség vádat emelt egy nővel szemben,...

2024 végre az ingatlanpiac éve lesz?

    A gazdasági válság hatásai még mindig erősen érezhetőek egyes...

Mit kell tudni a falusi CSOK-ról?

    A különböző állami támogatások, kedvezményes hitelek népszerűsége az elmúlt...