36 C
Cegléd
2024. július 17. szerda
spot_img

Játékos tehetségsegítő programok a Ceglédi Református Általános Iskolában

A Nemzeti Tehetség Programban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása című pályázati kiíráson intézményünk „Játékos tehetségsegítő programok a Ceglédi Református Általános Iskolában” című pályázata 1.000.000 Ft támogatásban részesült. Ennek köszönhetően bővült az elmúlt év során a játékos eszközparkunk.

A Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota Képességfejlesztő Oktatási programba három éve kapcsolódott be intézményünk. Egy osztályban kezdtük, ma már hét osztályban épült be a sakkos módszer. A pályázati támogatás nagyobb részéből ennek az eszközparkját sikerült bővíteni, amit gyakorlatilag napi rendszerességgel használnak a pedagógusok és a diákok.

Még a társas- és logikai játékok használatba vétele előtt különböző sakkfajtákkal ismerkedtek meg a tanulók úgy, mint a sógi, a csaturanga. Több fajtát maguk is kipróbáltak az általuk készített sakk-készlettel (Francia sakk, Gyalogháború, A bástyák támadása), melyek kiváló teret biztosítottak ahhoz, hogy elvonatkoztassanak a sakkban megismert bábok állandó szerepétől, és emellett logikai képességüket is fejlesszék. A támogatás segítségével újabb, izgalmasabb játékokat ismerhettek meg. Fejlesztő foglalkozáson kiválóan alkalmazható az egyszemélyes vagy a csak királynőket tartalmazó sakk, ami nem csupán a sakk örömét nyújtja a gyermeknek, hanem az eddig tanult ismereteket is kiválóan rögzíti, méghozzá gyakorlati úton. A házi és városi sakkversenyeken elért nagyon szép eredmények is bizonyítják az eredményességet.

Ahhoz, hogy jól bemutassuk, milyen hatással vannak az új eszközök a célcsoportra, szükséges bemutatni a másik oldalt is. Egyrészről a szaktanári oldalt vizsgálva azt kell mondani, segíti a tanórai anyag rögzítését, elmélyítését. Ahhoz, hogy egy foglalkozás elérje célját, nem elég az elméleti anyag leadása. Főleg a sakkórákon igyekezni kell minél több gyakorlati példát nyújtani a tanulóknak, hogy különböző helyzetekben tudják alkalmazni a megszerzett tudást. Még jobb, ha sakkjátszmák keretein belül saját maguk ébrednek rá egy-egy taktika használatára. Az eddig használatos eszközöket magunk gyártottuk, ami ideig-óráig volt használható. Sűrűn kellett cserélni az eszközöket, elhasználódtak, szétszakadtak, méretük apró volt. Az új eszközök segítségével azonban tartós és jobb segédanyagokkal gazdagodtunk. Emellett szakmai frissességet is adott.

A tanulók oldaláról egyértelműen pozitív hatást gyakorolt rájuk. Egy-egy új játék motivációs hatással van a gyermekekre, érdeklődve vetik bele magukat az új dolgokba. Az eszközökkel könnyű dolgozniuk, nagy lelkesedéssel kezdenek neki a játékhoz, nem tanulásnak tekintik. A különböző eszközök a differenciálást is segítik: a gyermek a szívéhez közel álló játékkal foglalatoskodik a legszívesebben, emellett a különböző készségek és (rész)képességek is fejlődhetnek. Lehetőség van most már egyéni foglalkozások tartására is, ám a versenyszellemű tanulók már nagyon várják, hogy megmérettessék magukat. A sakkos program megvalósításához az újonnan beszerzett eszközök további segítséget adtak ahhoz, hogy a diákok kisebb létszámú csoportbontásban tudjanak együtt dolgozni. Ezáltal a társakkal való közös ismeretszerzés mellett többször nyílt lehetőség az önálló tapasztalatszerzésre.

Az egyéb készségfejlesztő játékok heti rendszerességgel való használata jól fejleszti a gyermekek memóriáját, logikai képességét, térlátását, tájékozódási képességét, kombinációs készségét. Jól beépültek a felsős matematika szakkörökbe, megjelennek a házi logikai játék vetélkedőkön.

A logikai játékok használatával, melyeket a matematika szakkör mellett a csoportbontásos órákon is használtak a kollégák, lehetőség nyílt a gyerekek személyiségének fejlesztésére, differenciálásra, a kritikai gondolkodás fejlesztésére.

A LEGO oktatási módszertanának egyik alappillére a gyerekek kreativitása. Fontos, hogy a tanulóknak lehetősége legyen a világ felfedezésére, jelenségeinek, folyamatainak megtapasztalására, majd ezen tapasztalatok megfogalmazására, következtetések levonására. A tanulási folyamat egy magasabb szintjén már képesnek kell lenniük mindezeket korábbi ismereteikbe beilleszteni, vagyis az analizálás képességén kívül szintetizáló gondolkodásuk is fejlődik. Az így megszerzett tudás nem tantárgy-specifikus, hanem előhívható bármikor, a legkülönbözőbb tanórákon, a legkülönfélébb feladatok megoldásakor.

A kommunikációtanítás és a LEGO taneszközként való alkalmazásának egymásra találása nem meglepő. Lehetőséget kínál az idegen nyelvi kommunikációs készség fejlesztésére is. A legalapvetőbb társalgási témák, figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait, nagyszerűen modellezhetők a LEGO-val. Alkalmas szókincsfejlesztésre, karakterek jellemzésére, leírás elkészítésére, történet vagy dialógus megalkotására, sőt ezek tetszőleges kombinált alkalmazására.

Egyedülálló, a gyermeki kreativitásra építő taneszközként biztosítja történetek megalkotásának és prezentálásának élményét. A történetalkotás fejleszti szókincsüket, kifejezőkészségüket, emlékezőtehetségüket. A LEGO térbeli-vizuális élményhez juttatja őket, mely motiváló és inspiráló hatása által lehetőséget ad a diákoknak a különböző karakterek, jelenetek megalkotására. A tanári irányítás mértékétől, a kezdeti instrukcióktól függően a gyerekek innovatív ötletei, kombinációs készségük határozzák meg a munkát, melyet természetesen csoportos formában végeznek, kihívás elé állítva interperszonális tehetségüket is. A produktum létrehozása közben elengedhetetlen a társakkal való együttműködés, az ötletek megosztása.

Összefoglalva: Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyerekek segítésére valamennyi tantárgyi területen. Ez alsó- és felső tagozaton egyaránt érvényesül. Az új eszközök színesebbé, izgalmasabbá varázsolják a foglalkozásokat. A “játszva” tanulás az egyik legjobb módszer, amellyel a gyermekek képességeit fejleszteni lehet úgy, hogy a gyermek élvezettel tanul. Mi sem igazolja ezt jobban, mint a gyermekek lelkesedése!

Cseh Katalin                        Kenéz Ágnes                        Kúti László

Hasonló hírek

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

Friss híreink

„Lerúgták a biciklijéről a fogyatékos srácot”

Megtámadtak egy fogyatékos fiatalt Cegléden a Nagykőrösi úton –...

Másodrendű állampolgárok Cegléden

Miért vagyunk másodrendű állampolgárok Cegléden? Avagy csak a pénzünk...

Legjobb Otthon Ingatlaniroda

Új ingatlaniroda nyílik Cegléden a Kossuth Ferenc utca elején....

Páros portré a megbántottságról

A hetvenes években Cegléd főterén Bakányi Gyula festőművész gyakran...

55 éve zárta be kapuit a Vízjárási iskola

A szoljon.hu oldalon jelent meg írás a Törtel külterületén...