1.3 C
Cegléd
2023. december 1. péntek
spot_img

Év tanára díjátadó

A Kossuth Lajos Gimnázium dísztermében adták át december 3-án az Év tanára díjakat. A rendezvényen részt vett dr. Csáky András, polgármester, Fodor Gábor tankerületi igazgató,
Buncsák Gábor a Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgatója, dr. Beck György, a díj alapítója, és Kabdebó-Ladik Lívia, a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke is.

Köszöntőt Fodor Gábor tankerületi igazgató mondott, aki hangsúlyozta a Biblia alapján, hogy „ideje van… a dicséretnek is”. Hozzátette: a mai nehéz időkben mindennél nagyobb szükség van az elvégzett munkáért járó elismerésre. A tankerületi igazgató elmondta: a jövőben megalapítja a tankerület „Az év művésztanára” díjat. Bejelentette azt az örömhírt is, hogy márciusban megkezdődik a gimnázium felújítása.

Az év tanára díjat dr. Beck György matematikus, a HP Magyarország vezérigazgatója és egykori gimnáziumi matematikatanára alapította és első alkalommal 2003-ban került kiosztásra az „Az év matematikatanára” cím. 2009-től adják ki „Az év magyartanára” címet is „Velkey Imre emlékdíj” formájában. A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány újabb díj alapításával csatlakozott a nemes kezdeményezésekhez. A kuratórium megalapította az „Az év idegen nyelv tanára” – dr. Rorák Imre díjat 2013-tól ítélik oda. Mindhárom díj általános és középiskolai kategóriában is kiosztásra kerül. Mindhárom emlékdíj plakettjét Bakiné Csóka Zsuzsanna éremtervező művész öntötte bronzba.

A Táncsics Mihály Álalános Iskola tanulóinak előadása után került sor a díjátadásra.

Elsőként a „dr. Rorák Imre Emlékdíj”-at adjták át. Általános iskolai kategóriában a díjat Biróné Molnár Krisztina, a Táncsics Mihály Általános Iskola tanára kapta. Középiskolai kategóriában a díjat kapta Sipos Emese, Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola tanára, ő azonban személyesen nem tudta átvenni, mert jelenleg karanténban van. A „Velkey Imre Emlékdíj” általános iskolai kategóriában Kis Erzsébet, a Református Általános Iskola tanára, Középiskolai kategóriában G. Biró Lilla, a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium tanára vehette át. A „Tóth Czifra Mihály Emlékdíj” birtokosa Általános iskolai kategóriában Kássáné Göndör Andrea, a Várkonyi István Általános Iskola tanára, Középiskolai kategóriában Tóth Róbert, a Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola tanára.

Volter Etelka intézményvezető-helyettes nemcsak matematikusoknak szóló humoros előadása előtte egy különleges bejelentést tett: – Három évvel ezelőtt megkeresett Tűri László, – aki kereken 15 éven át szervezte az Év tanára díj szavazását, illetve magát az átadó ünnepséget – azzal, hogy ő már szeretne nyugdíjba menni nem csak a hivatalból, hanem innen is. Elvállalnám-e, hogy a jövőben folytatom a munkáját. Én teljes szívvel támogatom ezt az ügyet, hát belefér az is, hogy nem csak a szívemmel támogatom. Így „megörököltem” ezt a megtisztelő feladatot. – mondta el Volter Etelka, aki köszönetképpen egy díjat alapított Tűri Lászlónak, aki „éveken át lengette ingáit a református templom kupolájából, így a díj neve csakis Foucault-inga-díj lehet”. A Rónai Gábor művésztanár által készített alkotást Dr. Beck Györggyel közösen adták át Tűri Lászlónak.

***

Biróné Molnár Krisztina a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola angoltanára 2019 óta. Eredeti végzettsége történelem szakos középiskolai tanár. Érdeklődése az angol nyelv iránt, valamint látván az angol nyelv tudásának és tanításának egyre nagyobb hangsúlyát, oklevelet szerzett a nyelv tanításához és tanítóként is szélesítette szakmai spektrumát. Jelenleg mindkét szakját tanítja.

Bár nem régóta tagja a Táncsics iskola kollektívájának, az első perctől kereste a napi munkán túli megoldandó feladatokat. Aktivitása, alapossága a pedagógusi munka minden szegmensében hasznára válik a tanulóknak és az iskolának egyaránt. Osztályfőnökként kiválóan helyt áll, jól kezeli a problémás kérdéseket, közösségformáló tevékenységei eredményeképpen az osztálya aktív, érdeklődő, nyitott.

Az angol nyelv tanítását különösen szívügyének tekinti. Nyolcadik évfolyamosokat folyamatosan készít fel nyelvvizsgára, sikeres eredménnyel. Kitartóan kutatja a versenyeken való részvétel lehetőségeit, gondosan mérlegeli tanulói képességeit, terhelhetőségüket, és a jelentkezéseket ezekhez igazítja. Így garantálja a remek szereplést, a szép eredményeket, növelve a tanulók magabiztosságát és öregbítve iskolánk hírnevét.

Rövid idő alatt sikerült tekintélyt szereznie a kollégák között, ezért kézenfekvő volt a választás, hogy ő lássa el az idegen nyelvi munkaközösség vezetői teendőit. Az iskolában 1953 óta működő, nagy hagyományokkal rendelkező nyelvi tagozat így ismét jó kezekbe került. Remek szervezőkészsége, problémamegoldó képessége és az aprólékos gondosság, amivel minden elébe kerülő kérdést kezel, egy jól működő rendszert vitt a közösség mindennapjaiba.

Feladatköre nagyban kibővült a 2019-2020-as tanévben, amikor felmenő rendszerrel újonnan elindítottuk a magyar-angol két tanítási nyelvű tagozatot iskolánkban. Az azt megelőző kutató munkát, a szervezést, szakmai alapozást kiemelkedő szorgalommal irányította. A lektor munkáját, szakmai és privát életét koordinálja, itt tartózkodásának minden apróbb személyi és komolyabb hivatalos elintéznivalóit személyesen tartja kézben, jóval a munkaidején túl is.

A két tanítási nyelvű oktatás koncepciójában kiemelt szerepe van, hiszen személyével biztosított lesz felső tagozaton a történelem tanítása angol nyelven.

A fentiek a lapján a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány kuratóriuma Bíróné Molnár Krisztina tanárnőnek ítélte az idei „Dr. Rorák Imre Emlékdíj”-at általános iskolai kategóriában. 

***

Sipos Emese 27 éve tagja a Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola tantestületének.

Első diplomáját üzemgazdászként kapta a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Közgazdaságtudományi Intézetének vállalatgazdálkodási főiskolai szakán. Angol tanári diplomáját a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola angol szakán 1995-ben szerezte, melyet 2011-ben okleveles angol tanári diplomával egészített ki a Debreceni Egyetemen.

Több, mint tíz éve az idegen nyelvi munkaközösség vezetője, a fegyelmi bizottság elnöke. A döntések előkészítésében gyakran kikéri véleményét az iskola vezetősége. A munkaközösség tagjai számíthatnak a segítségére, támogatja munkájukat, egyéni kezdeményezéseiket, értékeli tevékenységüket.

Feladatai közé tartozik a különböző szakmacsoportokba tartozó tanulók szakmai és általános angol nyelv tantárgyainak oktatása, valamint a kereskedelmi szakmai tantárgyak oktatásába is bekapcsolódott. Iskolánk szakmai arculata kialakításának egyik pillére a szakmai és idegen nyelvi kompetenciák összekapcsolása, melyben a kolleganő fontos szerepet vállalt. Kidolgozta a vendéglátó üzleti idegen nyelv tantárgy helyi tantervét. Az egyéni ambíciói és az intézmény munkaerőpiaci igényekhez igazodó jövőképe szerencsésen illeszkedett egymáshoz, így 2015-ben a Budapesti Gazdasági Egyetem turizmus-vendéglátás szakán megkezdte tanulmányait, és 2017-ben okleveles közgazdász tanári diplomát kapott. Ennek köszönhetően iskolánk képzési területein széles körben hasznosítja szakmai tudását.

Elkötelezett a tehetséges tanulók fejlesztése iránt, szívesen vesz részt versenyfelkészítésben szakmai tantárgyak és idegen nyelv területén egyaránt.

Osztályfőnöki munkájában a közösségépítést és a személyiségfejlesztést tekinti kiemelt feladatának. Pedagógiai hozzáadott értéket teremtő munkáját igazolja, hogy az egyre gyengébb képességekkel és nagyobb hiányosságokkal érkező tanulókat is sikeresen készíti fel az érettségi és OKJ szakmai vizsgákra. Tanítványai az előrehozott közép és emelt szintű érettségi vizsgákon szép eredményt érnek el. Sipos Emese folyamatosan bővíti idegen nyelvi, szakmai és módszertani ismereteit. Tapasztalatait, elkészített anyagait önzetlenül megosztja tanártársaival.

A fentiek a lapján a Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány kuratóriuma Sipos Emese tanárnőnek ítélte az idei „Dr. Rorák Imre Emlékdíj”-at középiskolai kategóriában.

***

Kis Erzsébet 2001 óta a Ceglédi Református Általános Iskola pedagógusa. Az első évben alsó tagozatos nevelőként dolgozott. Ebben a munkakörben lehetősége nyílt a tanító munkáját, feladatait megismerni, melyet be tudott építeni a felső tagozaton, ugyanis a következő tanévtől már szaktanári és osztályfőnöki feladatokat kapott.

2006-ban szerezte meg második diplomáját a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar szakán. Ekkor már bekapcsolódott a humán munkaközösség kulturális munkájába is. Rendszeresen irodalmi műsorokat állít össze állami és egyházi ünnepek alkalmából, vers- és prózamondó versenyekre készít fel diákokat. 2019 tavaszán pedig a négyévente megrendezésre kerülő Református Iskola Est szervezési munkáit irányította nagy türelemmel, hozzáértéssel. Tanítványai szép sikereket érnek el a tiszakécskei meseíró, a Kazinczy Szép Magyar Beszéd, Arany balladamondó valamint az iskolai és városi próza- illetve szavalóversenyeken.

Emellett nyolcadikosainak felvételi előkészítő foglalkozásokat tart, és felzárkóztatáson segíti a lemaradókat. A tehetséges diákoknak nagyon sikeres versíró, média szakkört is szervez. Az itt folyó alkotói munka kiválóan alkalmas arra, hogy a rejtett képességek a felszínre kerüljenek. A tanulók versei, írásai a Ceglédi Panoráma című hetilapban jelentek meg, illetve a gyülekezeti újságban. A tanárnő maga is készített egy mesekönyvet, mely kiadásra került. Minden tevékenységét áthatja a magyar nyelv ápolása, a szép magyar beszéd megőrzése iránti elkötelezettsége.

Megszerzett ismereteit az osztály szintjének a tanulók képességeinek és életkori sajátosságainak megfelelően hasznosítja. Képes arra, hogy elméleti oktatási és nevelési ismereteit a gyakorlatban remekül kamatoztassa. Tanóráit alapos, körültekintő felkészülés előzi meg, azokat változatos módszerek, munkaformák és feladattípusok jellemzik. Elhivatott pedagógus, 2019 őszétől vezeti a humán munkaközösséget. 2020 őszén sikeres Pedagógus II. minősítésen vett részt.

Oszályfőnöki munkáját is mindig lelkiismeretesen látja el. Számos iskolai és iskolán kívüli programot szervez diákjainak, ezzel is erősítve az együttműködés való törekvés igényét.

A fentiek alapján a kuratórium Kis Erzsébet tanárnőnek ítélte az idei „Velkey Imre Emlékdíj”-at általános iskolai kategóriában. 

***

Biró Lilla tanárnő 2002 óta tanít a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban, ahol korábban érettségizett is. 1998 és 2002 között a Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola tanára volt.

Szakmai szempontból rendkívül felkészült, módszertani repertoárját és tantárgyi ismereteit tervszerűen gyarapító tanár.

Mindennapi munkájában szívesen használja fel külön képzéseken megszerzett tudását a drámapedagógia órai felhasználásával, a konfliktuskezeléssel, a kommunikációs képességek fejlesztésével kapcsolatban. Folyamatosan igyekszik megújulni: keresi az új lehetőségeket, amelyekkel hitelesen vezetheti el akár a Z- és Alfa-generációs tanulókat is az irodalom és az írástudás szeretetéhez.

Magyartanárként és erkölcstantanárként is az egész ember nevelése érdekli: munkáját igazi elhivatottsággal, rendkívül lelkiismeretesen végzi. Kiemelt feladatának tekinti a motivációt és a tehetséggondozást. Különösen érdeklődik a kortárs irodalom iránt: szívesen szervez rendhagyó irodalomórákat.

Kitartása és munkabírása sokak számára példaértékű. Tevékeny részt vállal az iskolai ünnepségek színvonalas létrehozásában is. Az általa szervezett alkalmak közül kiemelkedik a költészet napja, amelyhez kapcsolódva több mint egy évtizede szervez versíró versenyt, amelyet egyéb színes programokkal, író-olvasó találkozókkal, megzenésített versek műsorával, versillusztrációs pályázattal egészít ki. Neki köszönhetően vált hagyománnyá mára a nap reggelén az egész gimnázium közös versmondása.

Sikeresen indít versenyzőket különféle rangos tanulmányi versenyeken. Tanítványai legszebb eredményei a következők:

– irodalom OKTV országos 7.  és országos 12. hely

– Anyanyelvápolók Szövetségének Kazinczy-díja

– Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntője – 3. hely

– Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny országos döntőjének helyezése

– József Attila XIII. Nemzeti vers-, énekelt vers és prózamondó verseny döntőjének helyezése

A fentiek alapján a kuratórium G. Biró Lilla tanárnőnek ítélte az idei „Velkey Imre Emlékdíj”-at középiskolai kategóriában.

*** 

Kássáné Göndör Andrea 2002 óta tagja a Várkonyi István Általános Iskola nevelőtestületének.

Szakmai felkészültségét jellemzi, hogy évek óta figyelemmel kíséri az új pedagógiai módszereket, módszertani ismereteit folyamatosan bővíti. Ezeket az új ismereteket sikeresen alkalmazza tanóráin. Ennek köszönhetően tanítási órái magas színvonalúak, a változatos tanítási módszerek alkalmazásának hatására diákjai jó teljesítményt nyújtanak matematika órákon, versenyeken.

2021-ben Bolyai Matematika Csapatversenyen 8. osztályos csapata megyei 2. helyezést ért el, ő maga a díjazott tanárok közé került. Medve Szabadtéri Matekversenyen két 8. osztályos csapata arany minősítést, illetve 9. és 12. helyezést szerzett. A XXXII. Zrínyi Ilona Matematikaversenyen tanítványa megyei 12. helyezés ért el.

Következetes, lelkiismeretes, precíz munkával készíti fel tanítványait a matematika versenyekre, kompetenciamérésre és a továbbtanulásra.

A természettudományi munkaközösséget több mint 3 éve vezeti töretlen lelkesedéssel. Ennek köszönhetően a matematikát és természettudományokat tanító kollégák együttműködése példaértékű, sok közös programot szerveznek a gyerekeknek.

Osztályfőnökként a közösségi érzés erősítése érdekében nagyon sok iskolai és iskolán kívüli szabadidős, kulturális programot szervez diákjai számára. Kitüntetett figyelemmel kíséri a támogatásra szoruló diákjai felzárkóztatását, mentális segítését.

Pedagógusként igényes nyelvi viselkedés, a nemzeti hagyományok ápolása iránti elkötelezettség, a lelkiismeretes, pontos, precíz munkavégzés és a következetesség jellemzi. Kollégái, tanítványai bizalommal fordulhatnak hozzá, emberi kapcsolatait az őszinteség és hitelesség jellemzi. Tanítványai szeretik és tisztelik szakmai magabiztosságáért, emberi értékeiért. Szívesen vesznek részt az általa tartott foglalkozásokon. A munkaközösség tagjai körében is szakmai tekintélynek örvend, véleményét kikérik.

A fentiek alapján a kuratórium Kássáné Göndör Andrea tanárnőnek ítélte az idei „Tóth-Czifra Mihály Emlékdíj”-at általános iskolai kategóriában.

***

Tóth Róbert 2012-től tanít Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskolában. A nevelőtestület oszlopos tagja.

Több mint 20 éve van a pedagógus pályán, családi indíttatásból választotta ezt a hivatást: édesanyja tanítónő, édesapja matematika-technika szakos tanár volt.

1997-ben programozó-matematikusi diplomát, majd 1999-ben a középiskolai matematikatanári oklevelét kapta kézhez a Szegedi Tudományegyetemen, ezt követően 2014- ben szintén a Szegedi Tudományegyetemen az informatika mestertanári képzést is sikeresen teljesítette.

A matematika mellett tehát programozással is foglalkozik. Gondos, alapos, jól felkészült, fáradságot nem ismerve végzi példamutató munkáját. Sok ezer diák köszönheti érettségi bizonyítványát a tanár úrnak, aki nem csak tanulmányaikban segíti diákjait, hanem lelki támaszt is nyújt nekik a nehéz élethelyzetekben.

Kiemelkedő tudással rendelkező, kreatív pedagógus, aki nemcsak intézményünk, hanem a Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Ami, illetve a Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola óraadó tanára is.

Szakmai és pedagógiai tudása, terhelhetősége, türelme révén diákjainak érdeklődését folyamatosan ébren tudja tartani, pedig sokszor nagyon nehéz dolga van.

Rendkívül lelkes, igyekszik minden téren segíteni tanulói munkáját.

Diákjait olyan szeretettel, empátiával neveli, oktatja, amely minden kollégája számára követendő minta. Nemcsak a matematika, informatika tananyag továbbadását tartja fontosnak, hanem az adott tudományterület érdekességeit is ismerteti, osztályfőnökként pedig igyekszik megvalósítani a diákok tanulmányainak segítését, támogatását is.

 A fentiek a lapján a kuratórium Tóth Róbert tanár úrnak ítélte az idei „Tóth-Czifra Mihály Emlékdíj”-at  középiskolai kategóriában.

Hasonló hírek

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

spot_img
spot_img

Friss híreink

Dobogós helyen a Szelektív Bemesek csapata

A Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és...

Év főtere díj

A nagykőrösi Hősök tere lett a 𝗟egvirágosabb főtér. A...

Rémálom az irodai nyomtatás? Nem kell, hogy az legyen!

    A nyomtatók sajnos gyakran lehetnek az irodában a stressz...

Újra Kult Up-oztunk

Cegléden újra a Patkós Irma művészeti iskola látta vendégül...

Év tanára díjak

Átadták november 24-én az "Év tanára" elismeréseket. Matematika, irodalom...