22.5 C
Cegléd
2024. június 16. vasárnap
spot_img

Képviselői körkép

Jövő nyár elején jár le az önkormányzati képviselők mandátuma. A ciklus végére kanyarodva, – mintegy 7 hónappal a választások előtt – körképben mutatjuk be a települési képviselők munkáját körzetenként. A képviselőket arról kérdeztük: hogyan alakulnak az idei célkitűzéseik a körzetükben, lesznek-e olyanok, amelyek megvalósítása jövő évre csúszik? Érdeklődtünk arról is, hogy a ciklus hátralévő részére milyen tervei vannak a városatyáknak, -anyáknak illetve arról, hogy az önkormányzati költségvetésben rendelkezésre álló forrásokon túl, mivel segítik a körzetükben élőket?

Hegedűs Ágota (Fidesz-KDNP)
1. VK

A belvárosi körzet a város összes lakója számára fontos célpont, hiszen a legtöbb hivatalos ügyintézés itt valósítható meg, emellett számtalan irodának, egészségügyi ellátónak, iskoláknak és óvodáknak is otthona ez a választókerület. A Ceglédre látogató vendégek is többnyire itt fordulnak meg, hiszen a város fő látványosságai, több vendéglátóhely és egyéb turisztikai célpont is vonzza őket.
Természetesen az elsőszámú cél mindig az, hogy az itt élők számára nyújtsunk még szebb és élhetőbb környezetet, így a képviselő-testület számára is lényeges, hogy ez a körzet fejlődjön, ezáltal még többet nyújtva a polgároknak és az idelátogatóknak.
Fontos beruházás volt az idei évben a Kossuth Ferenc utcán a Páva utcától a Szárcsa utcáig húzódó járda és a hozzá tartozó zöldfelületek kialakítása, valamint új utcabútorok kihelyezése, mellyel egy kulturált központi területet hoztunk létre.
Régóta vágyott projekt volt a Jókai utca aszfaltozása és csapadékvíz elvezetése, amely határidőre elkészült. A Spar előtt 6 parkolóhely újult meg, így a lakók és az áruházba érkezők is balesetmentesen tudnak parkolni. A „Zöldházaknál” lévő belső parkolóhoz energiatakarékos lámpatestek kerültek kihelyezésre. A Teleki utcában befejeződött egy járdaszakasz felújítása (a Köztársaság utcánál). Sajnos, az út mentén lévő fák gyökerei (ahogy a városban nagyon sokfelé) felnyomták a járdát, így az balesetveszélyessé vált. Szintén megújult a Szép utcai óvoda előtti járda, nemcsak az óvodába járók, hanem a környéken lakók örömére is.

A tervek között szerepelt a Rákóczi úton a Jókai utcától a Széchenyi útig a jobb oldali járda és a mellette lévő fasor alatti terület felújítása, ez a jövő év fontos feladata lesz, mivel az idei munkálatokba nem fért bele. A Kossuth Ferenc utcán a Kereskedelmi iskolától a Széchenyi útig húzódó járda felújításának a beszerzési eljárása pedig már folyamatban van.
A jövő évre vonatkozóan a legfontosabb célom a Szabadság tér teljes rekonstrukciójára vonatkozó tervek aktualizálása és az árajánlatok bekérése a Rákóczi úti járdaszakasz megújításával együtt. Szintén régi vágyam a Rákóczi úti járda felújítása a Gubody utcától a Kárpáti Aurél utcáig, természetesen a mellette lévő fasor alatti területtel együtt.
Nagyon fontos és a lakók régi igénye, a Köztársaság utcai lakótelep parkolójának bővítése, a szemétlerakók korszerűsítése, a belső járdák felújítása, balesetmentessé tétele, továbbá a Köztársaság utcai játszótér eszközeinek bővítése.
Bízom benne, hogy megvalósulhat a Teleki utca útburkolatának megújulása teljes szélességben a Szent Imre herceg utca és a Kossuth Ferenc utca közötti szakaszon, valamint a Teleki utca 6. szám mögött lévő terület rendezése és fák ültetése. Szintén a járdaburkolat megújítását szorgalmazom a Múzeum utcától a Teleki utcáig.
Az Ordass közben megrendezésre kerülő termelői piac aktív résztvevője vagyok, támogatom és segítem a Köz-Tét Egyesület programjait.
Rendszeresen ellátogatok a Honvéd Nyugdíjas Egyesület eseményeire is, szoros kapcsolatot tartok a klubtagokkal, valamint a Városvédő és Szépítő Egyesület munkájának is aktív közreműködője vagyok.
Ha bármilyen kedvezményben részesülhetnek a választókerületemben élő idősek, családok, vállalkozások, akkor arról értesítem őket. Anyagilag is támogatom egy-egy közösség környezetszépítési programját, aktívan részt veszek a közösségi rendezvényeiken. A környezetszépítési versenyen személyesen is díjaztam egy-egy kiemelkedően szép erkély tulajdonosát, mellyel szépítették a belvárost.
Értesítem a körzetemben lakókat a városi programokról, esetenként regisztrációs jegyet igénylek számukra, és eljuttatom azt az idős embereknek.
A rászoruló családok részére ruhagyűjtést szervezek, adományokat viszek. Több lakónak felhívtam a figyelmét az önkormányzat által biztosított járdaépítés és járdafelújítás támogatására csakúgy, mint a bizottsági keretekből pályázat útján elnyerhető támogatásokra.

Rimóczi Gábor (Fidesz-KDNP)
2. VK

Az idei év során a célkitűzéseink megvalósítása jelentős mértékben megfelelt a tervezettnek. Folyamatosan törekszünk arra, hogy egy egységes csapatként, a település minden részének egyenletes fejlődését szem előtt tartva járjunk el. Büszkén számolhatok be olyan fontos fejlesztésekről, mint a Kossuth Ferenc utcai járdafelújítás, a Szövetség utcában megvalósított javítások valamint a Köztársaság utcában létrehozott új parkolóhelyek, amelyek komoly megkönnyebbülést hoztak a helyi közlekedésben.
A jövő évre nézve bizonyos projektek időzítését módosítanunk kellett. Ezek közé tartozik a Kölcsey téri parkolás rendezése és az emeletes házak előtti parkolók infrastrukturális fejlesztése. Ezen projektek előkészítése folyamatban van, és a következő év folyamán kerül sor a megvalósításukra. Az emeletes házak előtti parkoló és út csapadékelvezetése további infrastrukturális fejlesztést jelent, amely a közlekedés és a környezetvédelem javítását szolgálja. Végül a közgazdasági iskola előtti parkoló kialakítása lehetőséget teremt a diákok, tanárok és az iskolába látogatók számára a biztonságos parkolásra és a közlekedés megkönnyítésére.

Természetesen további terveink is vannak: a Gubody park teljeskörű felújítása, amely nemcsak a zöldfelületek minőségét javítja, de a közösségi élet színteréül is szolgálhat majd. Az öntözőrendszer kialakítása segíthet a még szebb park kialakításában. A Rákóczi úti belső udvar felújítása és a Köztársaság út teljeskörű rekonstrukciója is prioritást élvez, különös tekintettel a két óvodát érintő biztonságos közlekedési feltételek kialakítására. A tervek készen vannak, a jövő évre marad a kivitelezés.
Ebben a körzetben található a legtöbb játszótér. Sajnos, az elmúlt években nagyon sok játszóeszközt megrongáltak, de a kamerarendszer telepítése segített a vandalizmus visszaszorításában. A játékokat folyamatosan felújítjuk, illetve újakat helyezünk ki.
A közösségi élet és infrastruktúra fejlesztése mellett különös figyelmet fordítok a helyi idősek gondozására is. A Gondosóra program bevezetésével biztosítani lehet, hogy a 65 év felettiek bármikor segítséget kérhessenek, növelve ezzel a biztonságérzetüket. Nagyon sokan igényelték ezt az ingyenes szolgáltatást.
A városi sportcsarnok elkészülte óriási mérföldkövet jelent, amely a helyi sportéletet és rendezvényeket hivatott szolgálni, ezáltal hozzájárul a közösség fejlődéséhez és a gyerekek sportolási lehetőségéhez.
A munkám során mindig fontosnak tartom a helyiek bevonását és az érdekeik szolgálatát, sokukat személyesen is ismerem, és sokat dolgozom azért, hogy a közösségünk életminősége javuljon. A jó kapcsolat az országgyűlési képviselőn keresztül a kormányzattal lehetővé tett olyan jelentős beruházásokat, mint a gimnázium és a sportcsarnok építése.
Végezetül hangsúlyozni szeretném, hogy tevékenységünket mindig az önkormányzati költségvetés kereteinek maximális kihasználásával igyekszünk végezni, és ahol csak lehetséges, ott a helyi vállalkozókat is bevonjuk a fejlesztési munkákba, mint például a parkolóépítési projektek esetében.
A következő évben további parkolók és útszakaszok fejlesztését is tervezzük, hogy megkönnyítsük lakosaink mindennapjait. A körzetben a már megvalósult és a jövőre tervezett projektek egyaránt hozzájárulnak városunk fejlődéséhez.
A jövőben is törekedni fogunk az önkormányzat és a lakosság szoros együttműködésére, a kölcsönös támogatásra és bizalomra. Tesszük ezt azért, hogy továbbra is előrehaladást érhessünk el a körzetben és jobb jövőt teremthessünk minden lakos számára.

László Ágnes (Czigle Polgári Érdekvédelmi Egyesület)
3.VK

Örülök, hogy szinte minden idei terv, ami belefért a költségvetésbe megvalósult. Nagyobb lélegzetvételű volt a Kálvária temető és a Bem utca 2/c előtti járda javítása. Több helyen közvilágítás bővítés történt. Sokak kedvence a kutyafuttató kibővítése megtörtént, a Hubertus parkban lévő focipályát önálló képviselői indítvány alapján felújították. Elkészült a Köztársaság utca és a Dugovics utca tervezése, ehhez forrást kell rendelni a jövőben. Még az idei évben várható a Bem utca csatornázási nyomvonalainak javítása és még elengedhetetlen a Vak Bottyán utca padkarendezése. A körzetben kerültek ki szaletlik, fásítás történt és új játszóeszközök a gyerekek örömére. Továbbra is töretlen a sikere az általam kezdeményezett járdaépítési és gyümölcsfatelepítési programnak, valamint a frakció által javasolt szén–monoxid érzékelők iránt is van kereslet. A 311-es út mellett lakossági kérésre megújult egy buszmegálló és szolár lámpák kerültek kihelyezésre. A Szolnoki úti lakótelepen járdafelújítás zajlott. A Szűcstelepen megkezdődött a park rehabilitációja és a napokban új térfigyelőkamera került kihelyezésre a Fűtőház utcára. Ugyancsak az idei évben sikerült elindítani az ápolói ösztöndíj programot a Toldi Ferenc Kórházzal és a Török János Református Iskolával.
Az időjárástól függően a Dohány utca csatornázási vonalainak javítása csúszhat és komoly fejtörést okoz az Intézet dűló javítása. A város több mint 200 milliót nyert a Fűtőház utcai régi óvoda felújításra, ami 2024 második felére készül el és autista felnőtteknek nyújt majd segítséget a hétköznapokra. A tervek már lassan teljesen készen vannak és ez a szívemhez nagyon közel álló projekt.

Természetesen a ciklus hátralévő részére is vannak terveim, de nem szeretem az üres ígéreteket. Ha látszik, hogy már semmi nincs a megvalósítás útjában, akkor beszélek róla. Az emberek sokat hívnak, kérnek és én igyekszem megvalósítani, így a terveim többnyire a lakosság igényeihez igazodva születnek. Több út is van, amelyre ráfér a felújítás, de ezekről majd a 2024. évi költségvetésnél kell dönteni. Sokan dolgozunk azon, hogy megoldódjon a zöldhulladék elszállítása, de ez igen nehézkes.
A közlekedés biztonság kérdésköre folyamatos feladatokkal lát el, ami túlmutat néhány tábla kihelyezésén. A novemberi testületi ülésre adtam be egy előterjesztést, amely új Trafiboxok telepítését javasolja. Ha a testület elfogadja és a képviselők javaslataival a rendőrség is egyetért, akkor olyan helyekre kerülhetnek ki új sebességmérők, mint a Budai út, Széchenyi út, stb.
A képviselői munka túl mutat a tárgyalóasztalokon. Bár azt mondják, hogy jobban élünk, a tapasztalatok mást mutatnak. Sok megélhetési problémával küzdő ember keres meg, többségében idősek sajnos. Van, hogy valaki éhes, van akinek a közüzemi számlák okoznak problémát. Ha lehetőségem van veszek neki valamit (pl: kenyér) és értesítem a családsegítőt vagy szociális étkeztetést intézek. Minden esetben elmondom a város családsegítő programját és a szociális osztállyal kérem, hogy vegyék fel a kapcsolatot. Ha lehet figyelem a pályázati lehetőséget. Így néhány hete 100 ezer forint értékű adomány jutott el a hajléktalanszállónak. Sok ruha felajánlás van, ezek kiadása vagy célba juttatása havi szinten akár többszőr is megtörténik. Van, aki csak beszélgetni szeretne, főleg idősek, akik egyedül vannak. Valahogy érzik, hogy meghallgatom őket és felhívnak. Ez nagyon jó érzés. Most sokan hívnak a Gondosóra program miatt, ami jó kezdeményezés. A nagyszüleimnek is van és jó szolgálatot tesz. Én arra kérek mindenkit, hogy ha kérése van hívjon nyugodtan és minden lehetséges eszközzel a segítségére leszek. Az elérhetőségem 06 30 936 60 49.

Klément György (Fidesz-KDNP)
4. VK

Folyamatosan karbantartottuk a meglévő utakat, útalapokat, útszegélyeket, a Szüret, Csengeri, Kékkő, Akácos utcák, az Akasztó szél, a Csengeri szél, az Aszaló, Lövölde, Kalászos és Patak utcák, illetve a Seres és Pesti dűlők tartoznak ebbe a csokorba. Az idén a Kékkő utca felújításának első üteme kapcsán végleges megoldás született az öntött aszfalttal. A második ütem pedig már szintén megrendelésre került, mellyel a 48-as házszámig fogunk eljutni. A Kaszárnya szél útalappal történő ellátásával újabb lépést tettünk a körzet belterületi földútjainak teljes burkolása irányába. A külterületi dűlőket továbbra is gréderezéssel tartjuk karban. A csapadékvíz elvezetés tekintetében komoly lépés volt, hogy a Büdös ér csatornája a Patak utcáig kotrásra, tisztításra került. A Széc­henyi út és a Törteli út alatti zárt csapadékvíz elvezető rendszer takarítása a következő időszakban lesz nagyon fontos, hogy az általuk összegyűjtött víz a Büdös érbe akadálytalanul tudjon távozni. Persze ezeken túlmenően több utcában végeztünk hagyományos ároktisztítást, árokprofilozást is.
Sok közvilágítással kapcsolatos igényt sikerült kielégítenünk az idén. Lámpatestsűrítés történt a Szállás, Folyó és Aszaló utcákban, valamint az Akasztó szélen. Továbbá egy-egy lámpatest került a Vadász és Köztes utcákba. A közbiztonság javítása érdekében kamerát helyeztünk el az Alszegi út – Széchenyi út sarkára. Folyamatos, jó kapcsolatot tartok a bedei polgárőrséggel, a rendőrséggel, annak körzeti megbízottjával, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

A Törteli út fecske lakásainál és a Bedében két külön közbiztonsági fórumot is szerveztünk, tekintettel a helyben, kellementlen módon elszaporodó bűncselekményekre. Az első eredményeket már tapasztalhattuk is.
Frakciónknak nagyon jó a kapcsolata Földi László országgyűlési képviselő úrral, és ezért olyan országos szintű beruházások is történhettek Cegléden, mint a körzetemben megvalósuló rendelőintézet építés. Ugyanakkor ide sorolhatjuk a körzet számára szintén fontos, de máshol zajló nagyberuházásokat is, mint a gimnázium, a sportcsarnok és a szennyvíztelep felújítása.
A következő időszak nagy feladata, hogy a Kőrösi úti kerékpárút megépítése után a Törtel felé menő bicikliút is sorra kerüljön. A városhatárig terjedő szakasz tervezése még nem fejeződött be, de folyamatban van.
Nagy sikernek tartom, hogy Földi László országgyűlési képviselő úrral közös munkánk eredményeként a Laktanyát és a Bedei lakótelepet elkerülve épülhet meg az elkerülő út.
Év végi feladataim egyike, hogy a Gondosóra programot minden, a körzetemben lakó 65 év felettivel megismertessem. Keressenek Önök is bátran, ha segítség kell az igényléssel kapcsolatban.

Imregi Tibor (Fidesz-KDNP)
5. VK

Jelen pillanatban azok a beruházások valósulnak meg, amelyek szinte a város egészét szolgálják, mivel a körzetemben három forgalmas köztér is van. A Malom téri parkban folytatódott a járdaépítés és a padok cseréje, továbbá elkészült az óvoda előtt hat parkoló. A Kossuth téren jelenleg is zajlanak a munkálatok, a járda díszburkolattal való borítása, hulladéktárolók és a padok cseréje, kazettás virágágyások építése automata öntözőrendszerrel. Napról napra a szemünk láttára szépül a tér, és az országzászló immár méltó környezetben állhat majd.
A Folyó utcában egy igen rossz útszakasz került felújításra, az Akasztó szélen pedig a már elkészült útalapot sikerült lezárni és útpadkát építeni.
Még a 2024-es évben törekedni fogok a következő beruházások költségvetésbe illesztésére: Kazinczy utca aszfaltozása és vízelvezetése, Szív utca aszfaltozása, Bercsényi utcán járdaépítés és vízelvezetés, az Alkotmány utca zárt csapadékvíz elvezetésének megépítése.

Jelenleg beszerzési folyamat alatt áll a Malom Téri Óvoda több játszóeszköze, és reményeim szerint a telepítés is meg fog történni. Van rá esély, hogy a Malom tér közvilágításának egy része is elkészüljön.
Nemcsak körzetben, hanem városban gondolkodom. Örülök neki, hogy újra elindult a Patkós Irma házban a Fiatal Alkotók Műhelye, amely alapítványának alapítója vagyok. A ház sok odafigyelést és menedzselést igényel, melyben segítségemre van a körzet képviselője, Takátsné Györe Anett is, akire a jövőben is számítok.
Szívesen segítem a városi sporteseményeket, a Ceglédi Kézilabda Klubot elnökségi tagként támogatom.
A Mária Rádió munkájában önkéntesként veszek részt. A körzetemben élők bárhol, bármikor megszólíthatnak, és természetesen, ha tudok, segítek.

ifj. Károly Ferenc (Fidesz-KDNP)
6. VK

Az idei célkitűzéseim nagyon jól alakultak. Jelentős útfelújítások történtek és fognak is történni a körzetemben, amíg az időjárás engedi. Legfontosabb talán a Török Ignác utca teljes újraaszfaltozása, melyhez pályázaton nyert a város forrást. Az Újváros egyik legforgalmasabb útszakasza ez. De nagy sikernek élem meg, hogy végre az Újváros szélen is el tudtunk indulni az útfelújítással, melynek egy hosszabb szakasza készült el októberben, ahogy a Nádasdi utca következő szakasza és a Wesselényi utca tönkrement része is megújult.
Fontosnak tartom a közvilágítás folyamatos fejlesztését, bővítését, melyre idén is nagy figyelmet fordítottam. Számos új lámpát sikerült felszerelni az Újvároson.
Már sok-sok évvel ezelőtt célkitűzésem volt, hogy a Vörösmarty tér a város egyik ékszerdoboza legyen, és egy olyan közösségi helyszínt hozzunk létre, ahol a gyerekektől az idősebbekig, mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kikapcsolódási, sportolási, illetve pihenési lehetőséget. Lassan kijelenthetjük, hogy sikerült! Rendszeresek a rendezvények, itt tartjuk a városi Pöttyös gyermeknapot, és minden nyár végén itt zajlik az „Újvárosi Zenés Est” is. A sport területén is már többet tud adni az Újváros, hiszen elkészült a sokak által áhított futókör a Vörösmarty téren, amelyet azonnal használni kezdtek a futók. Ezenkívül a röplabda pályát is sikerült fejleszteni. Megtalálható még itt egy bringás pumpapálya, ami egyre népszerűbb, de a Teqball asztalt is egyre többen használják. A KRESZ park oldalában az új csúszdákat és az új játszóelemeket imádják a gyerekek.
Az útfelújításokat folytatni kell, ebben nem lehet „pihenni”. Természetesen naprakész vagyok a körzetemben lévő utak állapotával kapcsolatban. Van még jó pár utca, ahol van mit tenni. A Sarló utca páros oldali és a Munkácsy utcai vízelvezető rendszer felújítása a következő évre csúszik át. A jövőre nézve nagyon fontosnak tartom a Déli út – Bajcsy Zsilinszky úti kerékpárút építését, amellyel végre kerékpáros körgyűrű tudna kialakulni Cegléden. Ehhez a pályázati forrást keressük.

Nem rajtam múlik, de mindenáron megoldást szeretnék találni a Déli út – Kőrösi út kereszteződés problémájának kezelésére is. Elengedhetetlen a közlekedési lámpák megépítése az óriási forgalom és a biztonság miatt. A kereszteződés a Magyar Közút kezelésébe tartozik, így városi szinten elmentünk a falig ennek a helyzetnek a rendezésével. Reménykedem benne, hogy a Magyar Közút illetékesei a korábban Cegléd város által elkészített tervek alapján megvalósítják a jelzőlámpákat itt. Szintén nagyon kiemelt feladat a Csemő – Cegléd kerékpárút megépítése. Sokan használják ezt a főutat kerékpárral. Bizakodom, hogy a biztonságos közlekedés érdekében a kerékpárút építése folytatódni tud pályázati forrás bevonásával, hiszen Földi László országgyűlési képviselő úr hathatós segítségével a Kőrösi úti kerékpárút is elkészült! A recept adott, a sikert csak meg kell ismételni.
Mivel én is újvárosi vagyok, így folyamatos párbeszédben állok az itt élőkkel. Nemcsak a fogadóóra keretein belül, de azon kívül is igyekszem személyesen is segíteni a lakókat a problémáik kezelésében. Jelenleg például a Gondosóra programban személyesen segítem az időseket az igénylési folyamatban. Ezen kívül fontosnak tartom, hogy az Újvárosi közösség számára különböző programokat, rendezvényeket tudjunk biztosítani.

Tarr Felicián (Fidesz-KDNP)
7. VK

Az idei célkitűzéseim megvalósítása alapvetően jól alakul, sőt még most is folyamatban van több, az idei évre tervezett beruházás.
Az utak járhatósága szempontjából mind külterületen, mind belterületen számos lényeges, és a lakosság részéről is régóta várt fejlesztés történt. Több, korábban sáros, nehezen járható utcára került szilárd burkolat. Elkészült a Bulcsú utca, az Avar utca aszfaltozása, valamint a Márvány utca felületzárása is. A körzetrész fejlődése szempontjából jelentős beruházás valósult meg az Örkényi út külterületi szakaszának felújításával, amely már egy régóta megfogalmazott igény volt.
A Szalag utca egy szakaszát 2021-ben útalappal láttuk el, e szakasz aszfaltozása még az idei költségvetési évben megvalósul, és a munkálatai lapzártakor már folyamatban is vannak. Ezzel egyidőben a Szajkó utca Szalag és Mocsár utca közötti útszakasza is aszfaltozásra kerül. Megtörtént az Örkényi út belterületi szakaszának padkanyesése annak érdekében, hogy az útfelületre kerülő esővíz ne rongálja tovább az amúgy sem jó állapotban lévő útburkolatot.

A költségvetésben tervezettek szerint idén is folytatódott a közvilágítás bővítése, fejlesztése a körzetben, amely az Álmos, Kővágó, és Gém utcákat érintette, továbbá sűrítések történtek a Lestánszki dűlő lakott részeinél.
A képviselő-testület a körzetben két fix térfigyelő kamera kihelyezéséről döntött, ezek helyét a rendőrség javaslata alapján határoztuk meg. Várhatóan december közepétől fogják figyelni a területet. Javaslatomra már több mobilkamera áll a mezőőrség szolgálatában is. Még ebben a ciklusban szeretnénk további faültetést is megvalósítani a körzetben. A következő időszak tervezése szempontjából törekedni fogok, hogy a most tolódó Mocsár utcai áteresz rekonstrukciója, és az Aranymeggyes utcai korlátrendszer felújítása is szerepeljen a 2024-es költségvetésben. Szintén fontos az Erdős dűlő forgalmasabb kereszteződéseinek a megvilágítása.
A képviselői ciklusom elmúlt négy évében számos fejlesztést sikerült megvalósítani, ugyanakkor az utak járhatóságának további javítása a jövő célrendszerének továbbra is lényeges és fontos eleme marad. A kapcsolódó tervezési munkákhoz a forrást a képviselő-testület már biztosította is. A fentieken túl fontos számomra a rendszeres kapcsolattartás a hatóságokkal (mezei őrszolgálat, körzeti megbízott) a közbiztonság javítása érdekében, valamint folyamatosan törekszünk az illegális szemét­lerakóhelyek felszámolására. Rendszeresen csatlakozunk a „Te Szedd” elnevezésű országos akcióhoz, lelkes önkéntesekkel közösen a körzet több pontját tisztítottuk meg a hulladékoktól és a szemétmágnesektől. Közbenjárásomra a hulladékelszállítási közszolgáltatás 2023. június 1-jétől kibővült a 23-24. dűlőkkel, ez környezetvédelmi szempontból is nagy jelentőséggel bír.
Frakciótársaimmal körzetenként felhívjuk a 65 év feletti polgártársaink figyelmét a Gondosóra programra, illetve szükség esetén segítünk az igénylés folyamatában.

Takátsné Györe Anett (Fidesz-KDNP)
8. VK

Idén is számos beruházás történt a körzetemben, és reményeim szerint még az év utolsó hónapjaira is jut belőlük. A lakossági jelzéseknek megfelelően legfontosabb teendőim közé tartozik a csapadékvíz elvezetés, az utak és járdák állapotának javítása, valamint a közvilágítás bővítése. Az idei költségvetés tervezésénél is ezeket, a körzetemet érintő fejlesztéseket szorgalmaztam.Egy több éve húzódó csapadékvíz beruházás valósult meg a Gólya utcában. Ehhez szorosan kapcsolódva megtörtént a Déllő utca zárt csatornájának tisztítása és a víz által tönkretett járdaszakasz kijavítása. Véleményem szerint egy kicsit megkésve, de végül megrendelésre kerültek a Selyem utca (Déli út – Felház utca között), valamint a Rostély és a Szőlő utca (Mária utca – Szent Imre Herceg utca között) csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkálatai. Remélem az időjárás engedi, hogy még az idén elkészüljünk ezekkel.
Komplex beruházás történt a Selyem utcában, a Felház és az Árpád utca közötti szakasz teljes egészében megújult. Új út, parkoló, járda és csapadékvíz elvezető rendszer került kialakításra. Az esztétikus megjelenést közel 300 cserje elültetése és a fásítás teszi még szebbé. Ősszel ezen a szakaszon is elvégezzük a fasori munkákat, melyet régóta kértek az itt lakók. Rendezett lett a Felház utcai Református templom előtti terület, ahol térburkolatos parkoló készült.
Idén is sok utcába helyeztünk ki új lámpatesteket, így a Kender, Magyar, Bársony, Szőlő, Tavasz és Csörgő utcákban, valamint a nagy forgalmat lebonyolító Nagykátai úton. Közvilágítás bővítést kértem a Bajcsy Zsilinszky térre és a tér végénél lévő utcába is (Kis utca folytatása). A tervezés és az engedélyezés elhúzódása miatt valószínűleg a jövő évre tolódik a megvalósítás.

A Pesti úton a fák gyökerei balesetveszélyessé tették a járdát, és az ott lakóknak is sok bosszúságot okoztak. Ezért az idén új alappal, csapadékvíz elvezetéssel elkészült a járda a Mária utca és a Nagykátai út között, a páros oldalban. A beruházás folytatását nagyon fontosnak tartom, így a páratlan oldalban még az idei évre kértem a balesetveszélyes részek kijavítását. A Déli út és a Bajcsy Zsilinszky út kapcsán folyik a kerékpárút terveztetése. Mivel nagy költségvetésű beruházásról beszélünk, a megvalósítása pályázati forrást igényel majd.
A Losontzi iskola miatt nagy forgalmat bonyolító, igen keskeny Buzogány utca esetében is komplett (csapadékvíz, járda, út) tervezést kértem, és bízom benne, hogy a 2024-es évben hozzá is kezdhetünk a megvalósításhoz. Ugyanilyen fontos a már kész tervekkel rendelkező Páva és Szárcsa utcák megújítása, mely célkitűzéseim között szintén ott szerepel.
Többször esett már szó az Árpád utca teljes rendbetételéről, melyre kész tervvel rendelkezik a város. Ez az új kereszteződés, a két buszmegálló és az ott tervezett kerékpárút kialakítása miatt jelentős beruházásnak számít, ami csak kormányzati támogatással valósulhat meg. Az idei költségvetésben szerepel, de még várat magára a Kender, Magyar és Fehér utcák árokprofilozása. Ugyanakkor a jövő évben szeretném, ha a Bezerédi utcában is megkezdődne a csapadékvíz rendszer rendbetétele.
Mivel a Zsinagóga előtti tér kibővítéséhez idén ingatlant vásároltunk, elkezdődhet a terület új funkcióval való megtöltése és az évekkel ezelőtt megkezdett térfejlesztés befejezése.
Sokan bosszankodnak a Bajcsy Zsilinszky út és a Pesti út kereszteződése miatt. Mivel ez a szakasz a Magyar Közút kezelésébe tartozik, folyamatosan szorgalmazzuk, hogy tegyen lépéseket az áldatlan állapotok rendezése érdekében. Az elkészült előzetes tervek szerint a megvalósítás jelentős anyagi ráfordításokkal jár, és hátrányosan érinti az itt lévő vállalkozásokat is. További egyeztetések szükségesek a jó megoldás céljából.
Képviselőként fontos számomra, hogy ne csak az infrastruktúrával törődjünk, hiszen sokan az aszfaltozott utakon és felújításokon kívül a kikapcsolódási és sportolási lehetőségeket is igénylik. Tavaly télen a megemelkedett energiaárak miatt kétségessé vált a jégpálya működtetése. Szem előtt tartva, hogy mennyire szeretnek a családok – felnőttek és gyerekek egyaránt – ennek a téli sportnak hódolni, sikeres gyűjtést szerveztem a ceglédi vállalkozók körében, melyért minden felajánló hatalmas köszönetet érdemel. Idén az előkészületek már folyamatban vannak, és talán elsőként harangozhatom be a jó hírt, hogy ezen a télen is lesz korcsolyapálya.

Kónya Ágnes (Fidesz-KDNP)
9. VK

A 9-es körzet Cegléd családi házas, kertvárosias és viszonylag nagy külterülettel rendelkező része, ahol többségében általános feladatokat kell megoldani: út- és járdaépítés, javítás, csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás. A külterületen a földutak, a lehajtók rendszeres gondozása, az elhanyagolt területek rendben tartatása és a kerékpárút építésének szorgalmazása a legfontosabb. Minden év költségvetésében a körzetes képviselők természetesen igyekeznek minél több fejlesztést betervezni és megvalósítani, de ezt próbáljuk arányosan, a többi körzettel összhangban végezni. Nagy hangsúlyt fektetünk a lakossági igények kielégítésére, hiszen ez az egyik feladatunk. Az idei év tervei közül elkészült a Harang utca és a Téglagyár utca útalapjának a lezárása. Mindkét utca komoly átmenő forgalmat bonyolít le. Tervben volt a Borház utca is, de ott még a csapadékvíz elvezetést meg kell tervezni, ezért ez a projekt 2024-re tolódik.
A Kis Összekötő út szilárd burkolatához elkészültek a tervek. A Harang köz, a Furulya utca és az Egres köz csapadékvíz elvezetésének tervei is készen vannak. Az Egres köz megvalósítása idei feladat lenne, de még a polgármester úr aláírására vár.
A jövő évben el kell végezni az Öreghegyi út Közép út felőli végének a felújítását.
A közvilágítás bővítése nálam is kulcsfontosságú feladat, így lámpatestek kerültek kihelyezésre a Bajza, Kadar és Diófa utcákban, valamint tervezés alatt áll az Árvácska utca. Az év hátralévő részében a Dózsa téri játszótérre új játszóeszközként kikerül egy süllyesztett trambulin.

Az Idősek otthona ebben az évben is modernizálódott. Sokat tett a vezetés az épület még gazdaságosabb működtetése érdekében, elkészült a padlásszigetelés, a napkollektorok felülvizsgálata és külső hőszigetelést kapott a legnagyobb épület. Januárban megkezdi működését a négy csoportszobás Nefelejcs Bölcsőde, ahol ütemterv szerint halad az engedélyek és az eszközök beszerzése. Következik a napelemek telepítése.
A ciklus hátralévő rövid idejére szóló terveim közül a legfontosabb az, hogy a belterületi utak a lehető legnagyobb arányban kapjanak burkolatot (Csíkos szél, Borház utca), és az egyes közlekedési problémák megoldódjanak.
A Humán Bizottság elnökeként nagy örömmel tölt el városunk pezsgő kulturális- és sportélete. Gratulálok mindazoknak, akik városunk jóhírét viszik országban, világban és csodás élményekkel gazdagítanak bennünket! Köszönöm azok munkáját is, akik a megszülető eredményekhez hozzájárultak! Köszönöm továbbá az itt élők bizalmát, hogy ötleteikkel és gondjaikkal megkeresnek, igyekszem segíteni, legyen az eseti ügyintézés vagy bármilyen jellegű adománygyűjtés.

dr. Ferenczi Norbert (Fidesz-KDNP)
10. VK

Nagyon fontosnak tartom, hogy képviselőként közvetlen kapcsolatot ápoljak a ceglédiekkel. Sokan a közösségi médiára esküsznek és a személyes találkozásokat hátra sorolják. A magam részéről igyekszem az emlékezetes találkozásokat meg is örökíteni, amivel ennek a lapnak a hasábjain is találkozhattak. Szintén a személyes kapcsolatfelvételre ad okot az is, hogy segédkezhetek a Gondosóra programban, de a sárga kukáktól kezdve az ebek regisztrációján át a pályázatokig igyekszem a szigorúan vett önkormányzati ügyeken túl is segíteni.
Az Öregszőlőnek és a Budai útnak a közösségi médiában külön csoportjai is vannak, ahol egészen a hozzászólások szintjéig számon kérhető és elérhető vagyok.
Büszke vagyok rá, hogy Cegléd legdinamikusabban fejlődő városrészét képviselhetem. Munkámat három fő célkitűzés vezérli: szépíts, építs, segíts. Úgy gondolom, hogy elsősorban nem nekünk, képviselőknek kell álmodnunk, nekünk az álmok megvalósításában kell segédkeznünk. Kormányunk és országgyűlési képviselőnk is magáévá tette ezt a gondolatot, amikor megalapozta a körzet kitörését a Budai út felújításával és a külön M4-es lehajtóval, az Ipari Parkkal és az új szennyvíztisztítóval. Egy olyan térség alakult így, melyet az önkormányzatnak „csak be kell rendeznie”. Ennek a rendezésnek az igényével fejeztük be a Külső Budai út belterületi utcáinak burkolását, illetve bővítettük végre az Öregszőlői ivóvízhálózatot. Itt fontos köszönetet mondanom frakciótársaimnak az együttműködésért, hiszen olyan forrás felhasználását tették lehetővé az Öregszőlőben, melynek segítségével saját területük hálózatcseréjét is megvalósíthatták volna.

Képviselőcsoportunkban sokan vannak negyedik vagy akár ötödik ciklusukat szolgálók, illetve harmadik, vagy akár negyedik polgármesterrel együttműködők. Mindig csapatban döntünk, és soha nem megyünk bele ízléstelen vitákba a testület ülésein. Következetes munkánk nyomán minannyian sikeres városfejlesztési projektekről tudunk beszámolni, melyekből a saját körzetemet tekintve a 2023-as év kapcsán még kiemelném a Sorház utca rekonstrukcióját, az új futókört, a mellé befogadott kutyafuttatót és az Öregszőlőben végrehajtott közvilágítás bővítést. Ide sorolhatjuk továbbá a szabadidőpark szintén következetes és folyamatos fejlesztését, benne azzal a BMX pályával, ami országos szinten is az élvonalba került. Megépülésével a város legnagyobb fesztiválja, a „Laska” mellé szépen felzárkózott az „Extrém Sportnapok” is.
Intézményeink szintén komoly fejlesztéseken estek át. A Budai úti óvoda teljesen megújult, a Széchenyi úti óvoda napelemeket kapott, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az energiakrízis idején sikerült megmentenünk a postát a Külső Budai úton.
A termálfürdőnek érkező folyamatos fejlesztési források és az egyre hatékonyabb működtetés teszi lehetővé, hogy a 75 év fölötti ceglédiek hetente egyszer ingyenesen vehessék igénybe az itteni gyógyvizet. Bízom benne, hogy az új gyógyászati szárnnyal megérkezik a gyógyhellyé minősítés is.
Az Öregszőlőben is be tudjuk vetni új földgyalunkat, melynek segítségével egyre pontosabb és gyakoribb munkavégzéssel szolgáljuk az itt élőket. Ugyanitt végre újraindult a szélessávú internet kiépítése is. Azonban a fejlődésnek vannak árnyoldalai is. Az egyre népszerűbb nyugati városrészben elszaporodtak az illegális szemétlerakó helyek, a hajnalig tartó zenés rendezvények és a gyorshajtók is. Meggyőződésem, hogy következetes munkával, jó rendeletalkotással és a lakók érdekeinek egyeztetésével mindenre lesz megoldás. A Budai úton például egy fix telepítésű sebességmérő komoly visszatartó erővel bírhatna.
A közeljövő célkitűzései közül elsőként kell megemlítenem a Csengettyűs utca felújítását, ami több tízmillió forintot igényel majd még 2024 első felében. A soron következő ciklusban elkezdhetünk az Öregszőlő csatornájára fókuszálni, illetve az ivóvízfejlesztésből kimaradt utcákat is sorra kell keríteni. Elmaradásainkat a külterületi utak kapcsán is be kell hozni, amit a Nyárfás dűlő régi aszfaltburkolatának a helyreállításával kell kezdenünk.
Sok feladatunk van még, és egész csapatunknak Cegléd az első!

Hasonló hírek

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

Friss híreink

274 milliót ad a kormány a kórház vizesblokkjaira

A kormány 274,5 millió forint támogatást ad a ceglédi...

Kamerával vadásztak

Többek között Cegléden tartotta akcióját a rendőrség – a...

Életmű díj

Nagy megtiszteltetés érte a ceglédi fotóséletet: a Magyar Fotóművészek...

Egy ceglédi vagon életútja

Az élet néha érdekes meglepetéseket produkál, olykor olyan helyeken...

Jakab István Csáky Andrásról

Sajtótájékoztatót tartott a Városházán Jakab István, a Ceglédi Roma...