16.8 C
Cegléd
2024. június 16. vasárnap
spot_img

Év tanára díjak

Átadták november 24-én az “Év tanára” elismeréseket. Matematika, irodalom és idegen nyelv kategóriában díjazták az általános, valamint középiskolás pedagógusokat. A díjátadó ünnepséget az Ungváry Iskolában tartották, ahol a Foucault inga díj ezüst fokozatát is átadták.

Az év matematika tanára (középiskolai kategória):
Ócsainé Bükki Gabriella 1997-ben a KLTE Természettudományi Karán szerzett matematika szakos középiskolai tanári oklevelet. Pályafutását szülővárosában, Cegléden Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskolában kezdte, majd 2018 óta egykori Alma Materében, a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban tanít. A tantestületbe gyorsan beilleszkedett, kollégái szeretik, elfogadják, adnak a véleményére, a matematika-fizika-informatika munkaközösség aktív tagja. Jelenleg osztályfőnök, érettségi jegyző és versenyszervező tanár.
Számos osztály került ki a kezei alól, lelkiismeretesen felkészítette őket az érettségire, de osztályfőnökként igazából az életre nevelte a rá bízott tanítványokat. Precíz és alapos pedagógus, aki mindig igyekezett tanítványait megnyerni a különböző tanulmányi versenyekre. Ezt a munkáját ismerték el, amikor 2022-ben megkapta a Bolyai matematika csapatverseny szervezőitől a felkészítésért adható pedagógusi különdíjat.
A tanárnő szakmailag és pedagógiailag maximálisan felkészült kolléga. Elhivatott pedagógus, munkáját lelkiismeretesen végzi, a tanulók iránt empatikus, precíz, következetes, tanítványait is erre neveli.
A gimnáziumban valamennyi évfolyamon tanított, illetve most is tanít, normál és emelt szintű csoportokat egyaránt. Bár korábban nem tanította a 10-14 éves korosztályt, nagyon jól megtalálta velük is a hangot, tanórai és tehetséggondozó munkájának eredményeképpen az elmúlt években kiváló eredményeket értek el tanítványai a Bolyai csapatversenyen, a Zrínyi Ilona, a Varga Tamás és a Curie Matematika versenyen. Számtalan megyei szintű helyezés mellett hét különböző versenyen jutottak tanítványai országos döntőbe, közülük a legjobb eredmény Zrínyi 4. és Curie verseny 6. helyezés.
A fentiek a lapján a kuratórium 2023-ban Ócsainé Bükki Gabriella tanárnőnek ítélte az idei „Tóth-Czifra Mihály Emlékdíj”-at, középiskolai kategóriában. Gratulálunk!

Az év matematika tanára (általános iskolai kategória):
Kozma Attila a Várkonyi István Általános Iskola tantestületének megbízható, oszlopos tagja, 40 tanévet tudhatja a háta mögött. A négy évtized alatt folyamatosan figyelemmel kísérte az oktató-nevelő munka tudományos fejlesztését és beépítette annak eredményeit a napi tevékenységébe. Ennek köszönhetően tanítási órái magas színvonalúak, a változatos tanítási módszerek alkalmazásának hatására élményszerűek. Diákjai így jó alapokkal folytathatták tanulmányaikat a középiskolában.
A tehetséggondozás mellett komoly energiamennyiséget fordít a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására is. Éveken keresztül támogatta az Örkényi úti tagintézményünk diákjainak fejlődését. Tanórán kívüli szakköröket, korrepetálásokat tartott.
Következetesen, lelkiismeretesen és precízen készíti fel tanítványait a kompetenciamérésekre és matematika versenyekre. Volt tanítványa, aki a „Tóth Czifra Mihály” matematika versenyen első helyen végzett.
Több tanítványa volt díjazott a Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei fordulóján és közülük hárman bejutottak az országos döntőbe is, tavaly pedig az Öveges József Kárpát-medencei fizikaversenyen országos II. helyen végzett tanítványa.
Nem csak a tanítványait készítette fel a versenyekre, de szaktársai kérésére feladatok megfogalmazásával is hozzá járult egy-egy matematika verseny lebonyolításához. Jelenleg szaktanácsadóként segíti a magyar oktatás ügyét.
Vallja és gyakorolja is a matematika és a zene szoros összefonódását. Zongora és klarinét játékával segíti iskolánk zenei produkcióit. A diákokkal jó a kapcsolata, a tanórán kívüli programok szervezése és lebonyolítása mellett a diákfegyelemi bizottság elnökeként segíti az eltévelyedett tanulókat a helyes út megtalálásában.
Az iskola közalkalmazottiat pedig a Közalkalmazotti Tanács elnökeként segíti.
A fentiek a lapján a kuratórium 2023-ban Kozma Attila tanár úrnak ítélte az idei „Tóth-Czifra Mihály Emlékdíj”-at, általános iskolai kategóriában. Gratulálunk!

Az év idegen nyelv tanára (általános iskolai kategória):
Csonka Tünde 1995-ben végzett a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán, majd 1997-ben Baján német nemzetiségi tanítói, majd 2009-ben a Nyíregyházi Főiskolán német bölcsész szakképzettséget szerzett. 2005 óta a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda dolgozója. Tanító és német nyelvszakos tanárként alsó és felső tagozatos diákokat is tanít.
A nyelvoktatás szívügye, minden követ megmozgat azért, hogy a német nyelvet népszerűsítse, a német szokások és kultúra megszerettetésével a német nyelv tanulására ösztönözze tanítványait. Több alkalommal szervezett ausztriai tanulmányi kirándulást. Céltudatos munkája eredményeként az iskola országos angol nyelvi versenye kibővült a némettel. Minden évben sikeresen készít fel alapfokú nyelvvizsgára tanulókat.
Munkája precíz, megbízható, a határidőket betartva végzi feladatait. Diákjai számtalan országos, területi, helyi tanulmányi versenyen vesznek részt, és érnek el szép eredményt. (Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye, Kecskeméti Német Nyelvi Verseny, Ceglédi szép kiejtési verseny.)
Határozott személyiség, sikerorientált és kitartó. Ezek a jegyek alkalmassá teszik az idegen nyelvi munkaközösség irányítására. Kezdeményezésére idegen nyelvi irányultságú, majd 2020 őszétől két tanítási nyelvű osztályok is működnek a református iskolában, melyhez a szükséges helyi tanterv egyik kidolgozója volt. Aktív tagja szakmai közösségeknek. Szakmai munkáját 2004-ben a Dunamelléki Református Egyházkerület Benda Kálmán díjjal ismerte el. 2018-ban Mesterpedagógus fokozatot szerzett.
Osztályfőnökként lelkiismeretes, a tehetségeket támogató és a gyengéket felkaroló egyéniség
A fentiek a lapján a kuratórium 2023-ban Csonka Tünde tanárnőnek ítélte az idei „Dr. Rorák Imre Emlékdíj”-at általános iskolai kategóriában. Gratulálunk!

Az év magyar tanára (általános iskolai kategória):
Frankné Czinege Beáta Edina a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán szerezte angol-magyar szakos tanári végzettségét, majd 2003 októberétől a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa.
Pedagógus életpályáját az elkötelezettség, a hivatástudat, az elesettek segítése és a kollegalitás jellemzi. Szakmai felkészültségét és sokszínűségét bizonyítja, hogy nemcsak szaktanárként, hanem osztályfőnökként is lelkiismeretes munkát végez. A tanítási órákon változatos technikákat és munkaformákat alkalmaz, hogy minden tanulóhoz eljusson a magyar nyelv szépsége és szeretete. Tematikájában helyet kapnak a régi és modern eszközök, a könyvtári órák és a RedMenta nyújtotta lehetőségek is.
2015-től a diákönkormányzatot segítő pedagógus, majd a humán munkaközösség vezetőjeként az iskolavezetés tagja. Rendszeres résztvevője és szervezője iskolai, megyei és országos versenyeknek, ahol tanítványai eredményesen szerepeltek az elmúlt években.
Több éve biztosítja sikeres pályázatok révén, az Anya-Nyelv-Csavar Országos Anyanyelvi Verseny szervezését és lebonyolítását iskolánkban, valamint a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny koordinátoraként, évente hívja agytornára diákjainkat.
Az iskola felejthetetlen megemlékezéseket, műsorokat köszönhet neki és osztályainak, valamint a színjátszókörnek. Éltetője és szervezője Szent Kereszt Gálának. 2020-ban sikeres Pedagógus II. minősítést szerzett.
Rendkívüli odafigyelése esélyt és lehetőséget biztosít hátrányos helyzetű gyermekeinknek és családjaiknak. Diákjai és a szüleik elismeréssel beszélnek róla, szeretik és tisztelik szolgálatát.
A fentiek a lapján a kuratórium 2023-ban Frankné Czinege Beáta tanárnőnek ítélte az idei „Velkey Imre Emlékdíj”-at általános iskolai kategóriában. Gratulálunk!

Az év idegen nyelv tanára (középiskolai kategória):
Királyné Heimann Zsófia 11 éve tagja a Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola oktatói testületének.
Első diplomáját 2001-ben angol nyelvtanárként kapta az Eszterházy Károly Főiskolán. Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár diplomáját a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2009-ben szerezte.
Az idegen nyelvi munkaközösség meghatározó tagja, az iskola ifjúságvédelmi felelőse, munkavédelmi képviselője. 2017-ben az Óbudai Egyetemen pedagógus szakvizsgát tett gyakorlatvezető mentortanár szakterületen, az itt megszerzett tudását gyakornok kollégája mentoraként is kamatoztatta. Fontosnak tartja, hogy tudását és tapasztalatát megossza, koordinálja az oktatói továbbképzéseket, valamint a belső tudásmegosztást. Érettségi vizsgaelnökként szerzett tapasztalatait beépíti saját munkájába, valamint továbbadja kollégáinak. A munkaközösségben végzett munkájára a munkaközösségvezető mindig számíthat, szakmai munkájában igényes, pontos, korszerű módszertani eszközöket alkalmaz. 2019-ben a pedagógus minősítés keretében Pedagógus II. fokozatot szerzett.
Pedagógiai hozzáadott értéket teremtő munkáját igazolja, hogy az egyre gyengébb képességekkel és nagyobb hiányosságokkal érkező tanulókat is sikeresen készíti fel az érettségi és szakmai vizsgákra. Tanítványai közép és emelt szintű érettségi vizsgákon szép eredményt érnek el. A felnőttoktatás indulása óta részt vesz a szakmai idegen nyelv tanításában is.
Nyelvtanárként különösen sokat tesz azért, hogy a diákjai motivációját fokozza, és a nyelvtanulás, nyelvi önfejlesztés iránti igényüket felkeltse. 2021 óta szervezi az Erasmus + pályázat keretében a tanulók külföldi szakmai gyakorlatát. Nevelőmunkája kiemelkedő, osztályfőnökként összetartó osztályközösségeket hozott létre.
A fentiek a lapján a kuratórium 2023-ban Királyné Heimann Zsófia tanárnőnek ítélte az idei „Dr. Rorák Imre Emlékdíj”-at középiskolai kategóriában. Gratulálunk!

Az év magyar tanára (középiskolai kategória):
Czinegéné Sárik Ágnes magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomáját 2000-ben szerezte az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán, majd a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár végzettséget tanúsító egyetemi oklevelet szerzett 2003-ban.
2019 óta tagja a kereskedelmi iskola oktatói testületének, a humán munkaközösség vezetője. Több mint három évtizedes pedagógiai munkásságának tapasztalatait fontosnak tartja megosztani munkaközössége tagjaival.
2016-ban mesterpedagógusi fokozatot szerzett, melyet 2021-ben megújított. Mesterprogramjának témája a helyesírási kompetencia mérése, értékelése és fejlesztése.
Az intézményi kompetenciamérések szervezésével és koordinálásával 2020 óta foglalkozik, melyhez kellő alapot biztosít a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának pedagógiai értékelés szakán megszerzett pedagógiai értékelési szakértő szakképzettsége. Az iskola órarendjét is ő készíti minden tanévben.
Elkötelezett a tehetséges tanulók fejlesztése iránt, rendszeresen részt vesz a versenyfelkészítésben. A gyengébb képességű tanulókat személyre szabott felzárkóztatással segíti.
Osztályfőnöki munkájában a közösségépítést és a személyiségfejlesztést tekinti kiemelt feladatának. Pedagógiai hozzáadott értéket teremtő munkáját igazolja, hogy tanítványai évről-évre sikeresen érettségiznek magyarból.
Nagy hangsúlyt helyez az önképzésre, szakmai és módszertani tudását folyamatosan bővíti. Oktatóként és magánéletében is a konzervatív erkölcsi értékrendet helyezi előtérbe.
A fentiek a lapján a kuratórium 2023-ban Czinegéné Sárik Ágnes tanárnőnek ítélte az idei „Velkey Imre Emlékdíj”-at középiskolai kategóriában. Gratulálunk!

Hasonló hírek

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

Friss híreink

274 milliót ad a kormány a kórház vizesblokkjaira

A kormány 274,5 millió forint támogatást ad a ceglédi...

Kamerával vadásztak

Többek között Cegléden tartotta akcióját a rendőrség – a...

Életmű díj

Nagy megtiszteltetés érte a ceglédi fotóséletet: a Magyar Fotóművészek...

Egy ceglédi vagon életútja

Az élet néha érdekes meglepetéseket produkál, olykor olyan helyeken...

Jakab István Csáky Andrásról

Sajtótájékoztatót tartott a Városházán Jakab István, a Ceglédi Roma...